17
kesä
2016

Suomi voi näyttää mallia kestävässä metsänhoidossa

Ympäristövaliokunta on tällä viikolla pureutunut suuriin kysymyksiin. Olemme käsitelleet muun muassa komission kiertotalouspakettia ja laitonta puukauppaa. Jalona tarkoituksena on lopettaa luonnonvarojen tuhlaileva ja kestämätön käyttö.

Tällä hetkellä otamme pikavippejä tulevien tulevilta sukupolvilta kiihtyvällä tahdilla. Siksi annan tukeni komissiolle ja jäsenmaille, kun lainsäädäntöä vähitellen muokataan kestävämpään suuntaan, kohti kiertotaloutta.

Savotta on valtava ja aikaa on rajallisesti.

Laiton ja kestämätön puukauppa on suuri ongelma EU:n ulkopuolisilla alueilla. EU:lla on toimintasuunnitelma ja puutavara-asetus tämän hillitsemiksi.

Erityisesti tropiikin kestämättömät hakkuut ovat hyvin vastuuttomia. Luonnon monimuotoisuudeltaan maailman rikkaimpien alueiden tila heikkenee, kasvihuonepäästöt lisääntyvät ja ihmisten elämisen edellytykset huonontuvat.

Heikko hallinto, korruptio, hallitsemattomasti kasvava väestö ja puun suuri kysyntä tekevät hakkuiden estämisestä vaikeaa. Metsien kestävä hoito vaatii kaikkien osapuolten kansainvälistä yhteistyötä. Pelkät EU:n toimet eivät riitä.

EU:n jäsenmaat suhtautuvat puutavara-asetuksen täytäntöönpanoon vaihtelevalla vakavuudella. Suomessa on pitkä perinne kestävästä metsänhoidosta. Erimielisyyksiä ja vaikeita asioita ei lakaista maton alle ja sovitut asiat myös tehdään. Tähän tilanteeseen on monella maalla vielä pitkä matka. Suomella on paljon annettavaa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies