26
kesä
2013

Suomen maataloustavoitteet läpi parlamentin ansiosta

Maatalousministeri Jari Koskinen on kehunut Suomen maataloustavoitteiden menneen läpi. Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki korostaa, että tämä tapahtui paljolti Euroopan parlamentin ansiosta:

– Suomalaisten maanviljelijöiden kannalta maatalousministereiden saavuttama lopputulos on heikennys parlamentin kantaan.

– On hyvä, että Suomen hallitus taipui parlamentin vaatimukseen hylätä komission esitys turvemaiden raivauskiellosta. Ilman parlamentin aktiivisuutta tämä ei olisi onnistunut.

Parlamentin kannat olivat Suomen tavoitteita lähempänä kuin nyt saavutettu lopputulos.

– On valitettavaa, että jäsenmaat eivät hyväksyneet parlamentin vaatimuksia sokerikiintiöiden jatkamisesta ja tuotantoon sidotuista tuista. Olisi ollut tärkeää lisätä sika ja siipikarja tuotantoon sidotun tuen tuotelistalle ja pitää tuen enimmäismäärä 15 prosentissa, kuten parlamentti vaati.

– Maatalousministereiden heikennysten jälkeen 141-tukineuvotteluista positiivisen lopputuloksen saavuttaminen on välttämätöntä.

Lisätietoa:

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki, +32 (0)2 284 5614