30
marras
2016

Suomen linja myötätuulessa EU:n metsäpolitiikassa

Komissio julkaisi tänään energiapakettinsa. Tuhatsivuisen esityksen suurin huomio on Suomessa kohdistunut uusiutuvan energian sääntelyn uudistamiseen. EU:n ja Suomen tavoitteena on varmistaa, että siirrymme kohti nykyistä laajamittaisempaa uusiutuvan energian käyttöä.

Siirtymä uusiutuvaan energiaan on tehtävä kestävällä tavalla. Metsävarojamme, Suomen vihreää kultaa, on käytettävä siten, että tulevien sukupolvien mahdollisuudet niiden käyttämiseen eivät vaarannu. Samalla on kannettava vastuu metsäluonnon monimuotoisuudesta.

Suomalaisilla on ollut täysi työ selittää suomalaisen metsätalouden erityispiirteitä kansainvälisillä kentillä. Euroopassa suurin osa metsävarannoista on tuhottu jo satoja vuosia sitten. Vertailun vuoksi EU:n ytimen Belgian pinta-alasta noin 20 prosenttia on metsää, kun Suomessa vastaava luku on yli 70  prosenttia. Tämä aiheuttaa näkökulmaeroja.

Suomalainen metsätalous on kestävällä tasolla. Metsää kasvaa enemmän kuin hakataan. Talousmetsän lisäksi maassamme on paljon luonnonvaraista metsää. Suomen metsien suojelumäärät ovat Euroopan suurimmat.

Tänään julkaistun esityksen perusteella näyttää siltä, että komissio on ymmärtänyt suomalaisten kestävän metsänhoidon periaatteet. Kiitos kuuluu kaikille suomalaistoimijoille, jotka ovat vaikuttaneet aktiivisesti asiaan. Vaikuttamistyötä on tehty ennakolta ja pitkäjänteisesti.

Komission tänään antamien esitysten taustalla on ilmastonmuutos, jonka hillitseminen on EU:n tärkeimpiä tavoitteita.  Puhtaan energian paketissa esitetään monia eri toimenpiteitä, joilla EU pääsee kohti vähintään 40 prosentin päästövähennystavoitettaan vuoteen 2030 mennessä.

Koko paketti siirtyy nyt Euroopan parlamentin käsittelyyn, joka tulee kestämään kohtuullisen pitkään. Asiaa käsitellään muun muassa ympäristövaliokunnassa, jonka jäsen olen. Työ jatkuu.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Linkki komission esityksiin: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_fi.htm