2
joulu
2016

Komissio ei kiellä sokerin verottamista

EU:n kilpai­lu­ko­mis­saari vastasi kirjalliseen kysymykseeni sokerin verot­ta­mi­sesta valti­on­tu­ki­sään­töjen puitteissa.

Komissaarin mukaan sokeria voi verottaa ilman pelkoa EU:n valti­on­tu­ki­sään­töjen rikkomisesta.

Terveys­pe­rus­teinen vero on kohdistettava tasa­puo­li­sesti kaikkiin tuotteisiin. Tuotteiden on oltava veron tavoitteen kannalta samassa asemassa.

Komissio on aiemmin varoittanut Suomen makeisveron rikkovan EU:n valti­on­tu­ki­sään­töjä, koska jotkut makeis­tuot­teet jäävät veron ulkopuolelle. Ne saavat siten kilpailuedun suhteessa makeis­ve­ro­tet­tuihin tuotteisiin. Esimerkiksi suklaajäätelö on makeisveron alainen tuote, mutta suklaa­kek­seistä ei makseta veroa.

Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sokerin verottaminen on kansan­ter­veyden kannalta perusteltua. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö esitti eduskunnan valti­o­va­rain­va­li­o­kun­nalle nykyisen makeisveron laajentamista kattavampaan tuote­va­li­koi­maan niin, ettei valti­on­tu­ki­sään­töjä rikota.

Valti­o­va­rain­mi­nis­te­riön näkemyksen mukaan sokerivero olisi hankala toteuttaa. Lisättyä ja luontaista sokeria tuotteissa olisi vaikea erotella, ja hallin­nol­linen taakka olisi huomattava sekä vero­vel­vol­li­sille että vira­no­mai­sille.

Valti­o­va­rain­mi­nis­teriö kävelee kansan­ter­veyden yli. Sokerin verottaminen on  poliittinen arvovalinta. Luulisi, että ministeriö on huolissaan suurista terveys­me­noista.

Ruokavalio ja elämäntavat ovat ihmisen omalla vastuulla, mutta kansanterveys edellyttää vastuullisia poliittisia päätöksiä. Huonoihin elämän­ta­poihin liittyvät sairaudet aiheuttavat Suomessa satojen miljoonien eurojen hoito­kus­tan­nukset vuosittain. Liiallista sokerin kulutusta tulisi hillitä veron hintoja ohjaavalla vaikutuksella.

Kyse ei ole terveys­va­lis­tuksen puutteesta. Suosituksia ja muita pehmeitä vaikut­ta­mis­kei­noja on kokeiltu. Niillä on arvonsa, mutta ne eivät riitä.

Sokerivero olisi yksi työkalu terveellisten elämäntapojen koko­nais­val­tai­sessa tukemisessa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies