17
huhti
2012

Pk-yritysten kehittämiseen lisää EU-tukea

Euroopan komissio on luvannut helpottaa yritysten kehittämisrahoitusta. Anneli Jäätteenmäki kannustaakin suomalaisia pk-yrityksiä hakemaan EU-rahoitusta.

EU-arjessa -tapahtumassa maanantaina Turussa keskusteltiin sisämarkkinoiden höydyistä ja haitoista ja roolista uusien työpaikkojen ja elinkeinojen luomisessa Varsinais-Suomeen.

Euroopan parlamentin liberaali- ja keskustaryhmä on juuri keväällä aloittanut Euroopan-laajuisen kampanjan pk-yritysten tukemiseksi. Ryhmän varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki osallistui kampanjan tavoitteiden laatimiseen.

”Vaadimme, että EU ottaisi käyttöön testit, joilla kartoitetaan lainsäädännön vaikutus pk-yrityksiin. Turha byrokratia ja tehottomuus on saatava karsittua. Rahoituksen hakemisesta on tehtävä niin yksinkertaista, että pk-yritykset pystyvät omilla resursseillaan osallistumaan”, Jäätteenmäki tiivistää.

EU jakaa vuonna 2013 päättyvällä rahoituskaudella 55 miljardia euroa yritysten tukemiseen. Tästä summasta kuitenkin vain 15 prosenttia päätyy pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka edustavat enemmistöä kaikista yrityksistä.

”Rahoituksen jakautumiseen tarvitaan tasapainoa. Rahoitus tulisi suunnata nimenomaan yritysten kehittämiseen ja huolehtia, ettei tuki valu pelkkiin hallintokuluihin. Tutkimus- ja kehitystyöllä on tähänkin asti ollut kiistaton merkitys Suomen menestymiselle”, huomauttaa Jäätteenmäki.

Komissio on luvannut yksinkertaistaa yritysten osallistumissääntöjä. Joitain muutoksia on jo tehty.
”Komission uudistukset toivottavasti rohkaisevat pk-yrityksiä. Nyt tarvitaan uusia nokioita ja rovioita ”, Jäätteenmäki painottaa