12
huhti
2012

Miten turvataan viestintäteknologian laillinen käyttö?

Kuka vastaa siitä, että viestintäteknologioilla ei rikota ihmisoikeuksia?

Anneli järjesti kollegansa Marietje Schaaken kanssa seminaarin, jossa tutkija, viestintäteknologiayritysten edustajat ja komissio ottivat kantaa siihen, tarvitaanko tiukempaa lainsäädäntöä.

EU-tutkijan mukaan yrityksiä, jotka myyvät kansalaisten valvontaan käytettäviä tuotteita, on voitava estää tiukempien lakien avulla.

Tekniikkayritysten Nokia Siemens Networkin ja Orangen edustajien mukaan myös yritysten on kannettava vastuunsa siitä, miten heidän myymiään tuotteita käytetään. Riskikartoitusten ja selkeiden toimintaohjeiden avulla yritykset voivat omalta osaltaan välttää tuotteidensa käytön vääriin tarkoituksiin.

Komission edustaja korosti viranomaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vastuuta ihmisoikeuksien suojelemisessa ja kertoi komission toimista edistää internetin vapautta ja kouluttaa ihmisoikeuksista ja median käytöstä autoritaarisissa valtioissa.

”Arabikevät on opettanut meille paljon viestintäteknologian, ja erityisesti sosiaalisen median, positiivisesta voimasta. Samaan aikaan kuitenkin diktaattorit käyttivät samoja välineitä ja kanavia ihmisoikeuksien rikkomiseen. EU:n on tehostettava teknologian myynnin valvontaa ja huolehdittava siitä, että eurooppalaisten yritysten tuotteita ja palveluita ei käytetä ihmisoikeuksien vastaisesti”, totesi Anneli seminaarin päätteeksi.

Seminaari videolähetyksenä