11
helmi
2015

Parlamentti vaatii lihajalosteiden alkuperämerkintöjä

Hyväksyimme tänään täysistunnossa allekirjoittamani päätöslauselman, jossa vaaditaan pakollisia alkuperämerkintöjä lihajalosteisiin. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja kuluttajien saatavilla oleva tietoa. Kyse on luottamuksesta.

Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että yrityksille koituvat kustannukset ovat siedettäviä, eivätkä vääristä kilpailua.

Hintavaikutukset on arvioitava tarkkaan. Pallo on nyt komissiolla. Odotan komission paneutuvan asiaan ja tekevän huolellista työtä valmistellessaan parlamentille tulevia esityksiä.