19
helmi
2015

Komissiolta vastaus Ukrainan humanitaarisesta avusta

Kysyimme kollegoideni kanssa EU-komission konkrettisista toimista humanitaarisen avun saamiseksi ja jakamiseksi Ukrainaan. Saimme nyt vastauksen.

Hyödykkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti Ukrainassa, ruoka on kallistunut, ihmisiä on joutunut pois kodeistaan konfliktin tieltä ja korruptio estää osaltaan avun saamista. Tilanne on inhimillisesti ottaen karmea.

Vastauksessaan komissio toteaa EU:n toimittaneen humanitaarista ruoka-, tavara- ja asiantuntija-apua kaikkien haavoittuvaisimille ryhmille sekä Ukrainan hallituksen että separatistien hallussa olevilla alueilla. Yhteensä tätä apua on toimitettu 11 miljoonan euron edestä. Tällä hetkellä on päätetty noin 15 miljoonan euron lisärahoituksesta kuluvalle vuodelle.

Avun perillemeno varmistetaan komission mukaan jakamalla apu kansainvälisten tahojen, kuten YK:n ja avustusjärjestöjen kautta.

Löydät kysymyksemme ja komission vastaukset tästä ja tästä.