12
syys
2011

Parlamentti haluaa rangaista budjettikurittomia

Kevään ja kesän aikana on puhuttu paljon 6-packeista. Niin Suomessa, kuin muualla Euroopassa.

EU:n kielenkäytössä 6-pack tarkoittaa EU:n talouden valvontaa koskevaa lakipakettia.

Lakipaketti koostuu kuudesta esityksestä. Siitä siis nimi 6-pack.

6-packin esityksistä kolme koskee EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamista sekä julkisen talouden valvonnan lisäämistä. Loput kolme on tarkoitettu makrotalouden heilahtelujen valvontaan.

Jatkossa Euroopan komissio saa oikeuden tarkastaa jäsenmaiden budjetit ennen kuin ne on hyväksytty kansallisissa parlamenteissa.

Vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan jäsenmaan velan on oltava alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Samalla vuosittaisen budjettialijäämän on oltava pienempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tällä hetkellä suurin osa jäsenmaista rikkoo sopimusta.

EU haluaa ottaa käyttöön sanktiojärjestelmän ylivelkaantuneita ja alijäämäisiä jäsenmaita kohtaan.

Komission tehtävänä olisi antaa jäsenmaalle ensin ennakkovaroitus. Tämän jälkeen kriisimaalle annettaisiin suositus talouden kuntoon laittamiseksi.

Varsinaiset sanktiot astuisivat voimaan, mikäli jäsenmaa ei tekisi ehdotettuja muutoksia sovitussa ajassa.

Kriisimaalta vaaditaan ensin pakkotalletusta. Sen suuruus olisi 0,1 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Suomen kohdalla se tarkoittaisi noin 180 miljoonaa eli alle 0,4 prosenttia valtion budjetista.

Talletus kasvaisi ensin korkoa. Mikäli maan taloustilanne ei paranisi, talletus muutettaisiin myöhemmin korottomaksi ja lopulta sakkomaksuksi.

Lopullinen päätösvalta sakkojen käyttöönotosta kuuluu neuvostolle, eli jäsenmaille. Ne voisivat estää komission ehdottaman sakon ainoastaan määräenemmistöllä.

EU:n budjettivajesääntöjä viime vuosikymmenellä näkyvästi rikkonut Ranska on vastustanut määräenemmistöehdotusta tiukasti.

EU haluaa myös sakottaa jäsenmaita vilpillisistä tilastoista, jotka koskevat valtion alijäämiä ja velkaa. Sen suuruus olisi 0,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

6-pack liikahti viime viikolla eteenpäin neuvoston puolella. Europarlamentin on tarkoitus äänestää lakipaketista toistamiseen Strasbourgin täysistunnossa syyskuun lopussa.

Parlamentin kesäkuinen äänestys oli tiukka. Vasemmisto on jarruttanut lakipaketin eteenpäinviemistä alusta alkaen.

6-pack ei talouskriisiä ratkaise, mutta toivottavasti asia etenee. Suomen eduskunta on näyttänyt asialle vihreätä valoa jo viime vuoden lokakuussa. Mutta asiat etenevät hitaasti EU:n rattaissa silloinkin kun on kyse kriisien ratkaisusta