15
huhti
2014

Parlamentin lobbarikäytäntöjä tiukennettava

Euroopan parlamentin Strasbourgin täysistunnossa äänestettiin tänään 15. huhtikuuta lobbauksen avoimuudesta. Keskustaliberaaliryhmän vastuuhenkilö, eli varjoraportoija, Anneli Jäätteenmäki vaatii tiukempia sääntöjä lobbaukselle:

– EU:n ja parlamentin lobbarikäytäntöjä on tiukennettava. EU:n lobbarirekisterissä on edelleen suuria puutteita. Jotta kaikki EU-edunvalvontaa harjoittavat yritykset saadaan mukaan rekisteriin, on rekisteröityminen tehtävä pakolliseksi.

– Suomen eduskunnan tapaan parlamentin mietintöihin pitää lisätä edunvalvojatahojen nimet, joita on kuultu mietinnön laatimisen aikana. Avoimuus on oleellinen osa demokratiaa.

– On valitettavaa, että tätä ”lainsäädännöllistä jalanjälkeä” ei ole vielä otettu Euroopan parlamentissa käyttöön. Toivon, että uusi parlamentti ottaa sen alusta asti täysimääräisesti käyttöön.