15
huhti
2014

Eurooppa tarvitsee muutoksen

Viisi vuotta sitten valittu Euroopan parlamentti on parhaillaan koolla Strasbourgissa. Menossa on tämän parlamentin viimeinen istuntoviikko. Kohta valitaan uusi parlamentti viideksi vuodeksi.

Pääsiäisen jälkeen vaalikampanjat saavat uusia kierroksia. Itse olen kiertänyt tähän asti pääasiassa viikonloppuisin eri puolilla Suomea. Olen havainnut, että vaalikuume alkaa pikkuhiljaa nousta.

On ollut etuoikeus työskennellä suomalaisena Euroopan parlamentissa. Meitä on vähän, ja juuri siksi onkin tärkeää, että äänemme kuuluu. Suomalaisen näkökulman asioihin pystyy parhaiten tuomaan vain suomalainen.

EU:ssa on paljon arvosteltavaa, mutta ei kaikki ole pielessä. Vaalit on hyvä tilaisuus tarkastella, missä mennään ja mitä pitää korjata. EU tarvitsee suunnanmuutoksen.
Kun olen tavannut ihmisiä, olen kysellyt heidän mielipiteitään EU:sta. Palautteen mukaan parasta antia ovat vapaa liikkuminen ja yhteinen valuutta.

Euroopan unionin katsotaan myös edistäneen rauhaa. Se on luonut ainakin tähän asti vakautta koko mantereelle ja uusia mahdollisuuksia nuorille.

Monet ovat sitä mieltä, että matalan korkotason ja vakaan valuutan ohella juuri nuoriin kohdistuvat myönteiset asiat, kuten opiskelijavaihto ovat parasta, mitä EU kansalaisten arkeen tarjoaa.

EU on ihmisten arjessa lähes kaikkialla. Esimerkiksi ruuan alkuperämerkinnät ja niiden laajuus päätetään eurooppalaisella tasolla. Ruuan alkuperä on merkittävä tuotteisiin. Kuluttajilla on oikeus tietää mistä ruoka on peräisin.

On turvattava, että voimme tulevaisuudessakin syödä puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa. Elintarviketeollisuus luo myös työpaikkoja suomalaisille.

Suomen mukanaolo eurooppalaisessa päätöksenteossa koetaan enimmäkseen myönteisenä, vaikka päätöksenteon hitautta, tehottomuutta sekä raskasta byrokratiaa arvostellaan yleisesti ja hyvästä syystä.

Kun tutustuu EU:n säädösviidakkoon, tulee monta kertaa tunne, että unioni on perustettu vaikeuttamaan ihmisten elämää. Tavoite pitää tietysti olla päinvastainen.

EU:n on keskityttävä työttömyyskriisin ratkaisemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Turhaa EU-byrokratiaa ja -sääntelyä on purettava.

Kaikkea valtaa ei tietenkään pidä keskittää Brysseliin. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä ihmisiä.

Kansalaisilla on oikeus tietää miten päätökset tehdään ja yhteiset veroeurot käytetään. EU:n päätöksenteon ja varojen käytön avoimuutta on lisättävä. Siinä riittää työmaata.
Euroopan unionista on kasvanut sellainen mammutti, että on aika ryhtyä karsimaan turhia rönsyjä. On keskityttävä perusasioihin. On tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka helpottavat eivätkä vaikeuta ihmisten elämää.

EU-lainsäädäntöä on yksinkertaistettava. Turhat direktiivit on kumottava. EU:n ei pidä puuttua asioihin, jotka eivät sille kuulu. Kyse on luottamuksen palauttamisesta.
On aika pysähtyä ja miettiä, millaisen EU:n kansalaiset haluavat. Demokratiassa asioita pitää hoitaa kansalaisten tahdon mukaan. Eurovaalien tulos heijastuu suoraan siihen, miten EU:ta kehitetään. Siksi kannattaa käydä äänestämässä.

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Kirjoitus on julkaistu Ilkassa 15. huhtikuuta 2014