15
marras
2013

On aika karsia turhat rönsyt

Euroopan unionista on kasvanut sellainen mammutti, että on aika ryhtyä karsimaan turhia rönsyjä. On keskityttävä perusasioihin. On tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka helpottavat eivätkä vaikeuta ihmisten elämää.

EU-lainsäädäntöä on yksinkertaistettava. Turhat direktiivit on kumottava. EU:n ei pidä puuttua asioihin, jotka eivät sille kuulu.

Jokaisen maan, myös Suomen, pitää tehdä omat tavoitteensa, miten EU:n byrokratiaa voidaan purkaa. Se on hyvä aihe myös eurovaalikeskusteluihin.

Kysymys on myös luottamuksen palauttamisesta. Nyt jopa 74 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU aiheuttaa liikaa byrokratiaa.

On ollut suosittua naureskella, eikä syyttä, esimerkiksi kurkkudirektiiville, johon kilpistyy turhan sääntelyn ydin.

Kritiikki on EU:n kehittämisen perusedellytys, mutta keskustelussa on tarpeellista erottaa jyvät akanoista – ja käyrät kurkut suorista. Sääntelyn keventämisellä on aina vähintään kaksi puolta.

Britannian pääministeri David Cameron vaati viime keväänä, että EU:n toimivaltaa palautetaan jäsenvaltioille. Hänen mielestään EU:n ei pidä sotkeutua joka asiaan. Se on itsestään selvää. Joka asiaan EU:n ei todellakaan pidä puuttua.

Jopa Euroopan komissio on sitä mieltä, että sääntelyä pitää keventää. Mutta mihin asioihin EU on turhaan sotkeentunut? Ja missä asioissa sääntelyä pitäisi keventää? Nämä ovat poliittisia kysymyksiä ja on luonnollista, että niistä on erilaisia näkemyksiä.

Komission mielestä keventämisen varaa löytyy työlainsäädännöstä. Komissio aikoo ottaa uuteen tarkasteluun muun muassa yt-direktiivit sekä työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä koskevat direktiivit, koska ne lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa.

Käytännössä tämä uudelleentarkastelu tarkoittaa viivästyksiä EU:n työsuojeluhankkeisiin.

Britannia on jatkuvasti pannut kapuloita rattaisiin pyrkimyksissä kehittää työsuojelua. Se vastustaa esimerkiksi äitiysvapaiden parantamista. EU:n äitiysvapaadirektiivi on Britannian ja muutaman muun jäsenmaan toimesta neuvoston ö-mapissa.

Lisäksi Cameron haluaa eroon Britanniaakin sitovista EU:n vuosilomamääräyksistä. Tarkoituksena on heikentää vuosilomien tasoa Britanniassa.

Haluavatko brittiläiset palkansaajat heikennyksiä vuosilomiinsa? Tai suomalaiset? En usko.

Kannatan pienten ja keskisuurten yritysten taakan keventämistä. Suurin osa työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Nyt suuryritykset hallitsevat esimerkiksi komission asiantuntijaryhmiä. Edistysaskel olisi jo se, että pienyrittäjiä kuullaan entistä enemmän.

Sisämarkkinoiden vastapainoksi tarvitaan työelämän pelisääntöjä. Työelämän uudistuksista pitää käydä keskustelua niiden oikeilla nimillä.

Politiikan kielessä byrokratian keventäminen voi tarkoittaa melkein mitä vain. Pelkään pahoin, että keventämispyrkimysten varjolla yritetään jäädyttää hyvätkin EU-hankkeet.

Hyvien pyrkimysten takana voi olla muitakin intressejä kuin byrokratian keventäminen.

Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 15. marraskuuta 2013