11
marras
2014

Muuntogeeniset kasvit äänestyksessä

Äänestimme tänään ympäristövaliokunnassa jäsenmaiden oikeudesta rajoittaa tai kieltää geneettisesti muunneltujen kasvien viljelyä alueellaan. Kyseessä on vaikea, tunteita herättävä ja vuosia käsittelyssä ollut asiakokonaisuus.

Saimme hyvän kompromissin. Päätäntävalta asiassa säilyy jäsenvaltioilla.

EU:n jäsenmailla ja myös EU;n eri toimielimillä on perustavanlaatuisia erimielisyyksiä asiasta.

Neuvosto katsoi alkujaan, että kyseessä on sisämarkkinoiden sujuvaan toimintaan liittyvä asia. Jäsenmaille kuitenkin turvataan oikeus päättää ennalta hyväksyttyjen geneettisesti muutettujen kasvien viljelystä.

Ympäristövaliokunta  katsoi, että kyseessä vahvasti ympäristöasia, ja  vasta toissijaisesti markkinoiden toimintaan liittyvä asia.

Äänestyksiä edelsi mittava sovittelu eri poliittisten ryhmien kesken. Neuvottelujen tuloksena asian nykyinen esittelijä, oman ryhmäni Frédérique Ries, esitteli laajan kompromissipaketin, joka tänään hyväksyttiin kokonaisuudessaan.

Pakettiin kuuluu pakollisia toimenpiteitä, joilla estetään tavallisten ja muunneltujen lajien sekoittuminen, erityisesti viljelmien raja-alueilla. Jäsenmaiden on pakko suojata viljelmät. Tämä oli sekä muuntogeenisten kasvien viljelyä kannattavien että sitä vastustavien tahojen tahto. Jäsenmaat määräävät asiasta, komissio antaa suosituksia ja ohjeita.

Neuvosto olisi halunnut antaa muuntogeenisiä kasveja tarjoaville yrityksille johtavan roolin ennakkohyväksyntää haettaessa. Ympäristövaliokunta ei halua antaa valtaa yrityksille, vaan jättäisi lopullisen päätäntävallan jäsenmaille.
Minusta GMO-asia on vahvasti kansallinen ja myös EU-asia, eikä yksittäisille yrityksille voi antaa päätösvaltaa näin tärkeässä asiassa.

Valiokunta haluaisi myös antaa jäsenmaille mahdollisuuden vedota paikallisiin ympäristövaikutuksiin kansallista viljelykieltoa perusteltaessa. Tämä ei ohita alkuperäiseen ehdotukseen kuuluvaa riskienhallintajärjestelmää, vaan täydentää sitä. Riskienhallinnan oltava mahdollisimman perusteellinen ja uskottava.

Kokonaisuutena voi todeta, että parlamentti on kuunnellut melko herkästi kansalaisten tuntoja sekä omalta osaltaan tunnistanut jäsenmaiden erot suhtautumisessa geenimuunteluun.

Siihen liittyy muutakin kuin puhdasta tiedettä. Asiaan liittyy eettisiä, taloudellisia, maatalouteeen liittyviä, ympäristö- ja terveyskysymyksiä. Harva haluaa tehdä mitään peruuttamatonta ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Tämän päivän äänestyksissä ympäristövaliokunta hyväksyi raportin ja antoi esittelijälle mandaatin neuvotella asiasta komission ja neuvoston kanssa.

Neuvottelut alkavat välittömästi ja jatkuvat todennäköisesti Italian puheenjohtajuuskauden loppuun.

Aika näyttää milloin valmista tulee.