27
tammi
2015

Metsillä on edessään loistava tulevaisuus

EU:lla on tuore metsästrategia, johon parlamentti ottaa parhaillaan kantaa. Kävimme tänään ympäristövaliokunnassa mielenkiintoisen keskustelun kannastamme. Painotin sitä, että Euroopassa ei ole olemassa yhtä käsitystä metsästä.

Päinvastoin, käsityksiä on valtavasti. Toisille metsä on paikka, jonne mennään virkistäytymään ja nauttimaan luonnosta. Toisille metsä on koskematon, kenties pelottavakin paikka. Kolmas ei tiedä metsistä mitään ja neljäs saa elantonsa metsistään.

Eurooppalaisten suhtautuminen metsään heijastuu luonnollisesti jäsenmaiden metsäpolitiikkaan. Metsien suojelulla ja käytöllä on erilaisia perinteitä. Toisissa maissa metsällä ei juurikaan ole taloudellista merkitystä, ja joissakin, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, kyse on merkittävästä osasta talouttamme.

Se tuo työtä ja toimeentuloa sadoille tuhansille suomalaisille omistamisen ja jalostamisen kautta. Lisäksi luonto rauhoittaa. Pelkästään metsässä oleminen tekee ihmiselle hyvää. Metsä antaa valtavasti: raaka-aineita ja syötävää, henkistä hyvinvointia ja tasapainoa.

Erilaiset metsäkäsitykset pitäisi sovitella yhteen. Voimme jakaa hyviä kestävän metsänhoidon oppeja. Tähän pitää kannustaa luottaen samalla jäsenmaiden omaan osaamiseen.

Puu on erinomainen materiaali. Kysymys voi olla melkein mikä tahansa ja vastaus on puu. Se on ekologista, uusiutuvaa, monikäyttöistä, luonnollista ja rauhoittavaa. Puu kasvaa aina, talouden heilahteluista välittämättä. Metsä on tilallisen pankki ja kaupunkilaisen kassa. Pikavippejä siitä ei kannata ottaa. Metsäasioissa kvartaali on 25 vuotta.

EU:n tulee tunnustaa globaali vastuunsa. Metsäkato, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja kestämättömät metsänhoitotavat ovat suuria ongelmia ympäri maailmaa. Metsillä on merkittävä ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus.

Yhteistyötä tarvitaan kaikilla foorumeilla, jotta metsämme voisivat jatkossa entistä paremmin ja tuottavammin. Uskon ja toivon, että metsillä on loistava tulevaisuus edessään.