22
marras
2012

Mepit vaativat nais- ja mieskomissaariehdokasta

Euroopan parlamentti vaati jäsenmaita asettamaan nais- että miesehdokkaan seuraavaan Euroopan komissioon. Keskusta- ja liberaaliryhmän varapuheenjohtajan Anneli Jäätteenmäen aloite hyväksyttiin vuoden 2014 EU-vaaleja koskevan päätöslauselman yhteydessä tänään Strasbourgissa. 

Jäätteenmäki iloitsee parlamentin tuesta.
”Tämä on parlamentilta selkeä viesti jäsenmaille. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeenkin jäsenmaiden on esitettävä kolmea ehdokasta ja kumpaakin sukupuolta”, toteaa Jäätteenmäki.

Jätteenmäen mukaan tasa-arvon toteutuminen komissiossa on jäsenmaista kiinni. Komission puheenjohtaja Barroso oli toivonut naisia komisaariehdokkaiksi.
”Barroson komissiossa tasapuolisuus ei käytännössä toteutunut. Naisia on yhdeksän ja miehiä 18. Parlamentti seuraa tarkasti tasa-arvon toteutumista seuraavaa komissiota valittaessa”, Jäätteenmäki lupaa.

”Tasa-arvon mallimaa Suomi on vuonna 1995 liittyneistä maista ainoa, jolla ei ole vielä ollut naiskomissaaria”, Jäätteenmäki muistuttaa.

Parlamentti hyväksyi vuoden 2014 EU-vaaleja koskevan päätöslauselman, jossa ehdotetaan, että jäsenmaiden lisäksi ylikansalliset puolueet ehdottaisivat omaa ehdokasta komission puheenjohtajaksi. EU-vaalien äänestysajankohtaa halutaan varhaistaa kesäkuulta toukokuulle, jotta uusi komissio pääsisi nopeasti aloittamaan työnsä.