16
heinä
2015

Maanviljelijöiden tukemista jatkettava pakotepolitiikan vuoksi

Laadimme kollegoideni Hannu Takkulan, Paavo Väyrysen ja Nils Torvaldsin kanssa kirjallisen kysymyksen komissiolle Venäjän EU:n elintarvikkeille asettaman tuontikiellon ja siitä maataloustuottajille aiheutuneen ahdingon vuoksi:

EU on päättänyt jatkaa Venäjään kohdistuvia sanktiota Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on puolestaan päättänyt jatkaa EU:n elintarvikkeille asettamaa tuontikieltoa. Tuontikielto vaikuttaa EU:n maataloustuottajiin ja heidän toimeentuloonsa. Vaikutus on suuri maissa, joissa elintarvikkeiden vienti on suuntautunut pääasiassa Venäjälle. Korvaavien markkinoiden löytäminen on vaikeaa. Tästä johtuen maataloustuottajat ja heidän osuuskuntansa ovat taloudellisessa ahdingossa.

Tuottajat ovat perustellusti vaatineet EU:lta kohdennettuja toimenpiteitä, mm. aikaistettuja tukien ennakkomaksuja sekä suoria taloudellisia kompensaatioita tulonmenetyksistä. Komission viime vuonna toteuttamat toimenpiteet olivat oikean suuntaisia, mutta täysin riittämättömiä korvaamaan tuontikiellosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

On väärin, että eurooppalaiset viljelijät joutuvat geopoliittisten ongelmien maksumiehiksi. Venäjän toimien johdosta viljelijät eri maissa ja eri sektoreilla joutuvat hyvin eriarvoiseen asemaan, Venäjän viennin suhteellisen osuuden vaihtelujen vuoksi.

Miten ja milloin komissio aikoo auttaa erityisesti niiden maiden ja niiden sektoreiden viljelijöitä, jotka kärsivät eniten Venäjän asettamasta tuontikiellosta?