18
maalis
2014

Lobbaus avoimeksi

Brysselissä on tuhansia lobbaajia. He tapaavat komissaareja, meppejä ja virkamiehiä. Heidän työnään on vaikuttaa direktiivien sisältöön.

Suomen hallitus ja eduskunta kuulevat myös lobbareita. Suomessa heitä kutsutaan edunvalvojiksi ja asiantuntijoiksi.

Ei lobbaamisessa sinänsä mitään pahaa ole. Se on jopa välttämätöntä. Edunvalvovat kertovat paljon tärkeää tietoa. Mutta on muistettava, että lobbari kertoo vain yhden, edustamansa tahon näkökulman.

Päätöksentekijän vastuulla on kuulla eri tahoja ja muodostaa kanta. Kansalaisilla on oikeus tietää keitä asiantuntijoita komissio ja mepit tapaavat.

Lobbaus pitää tehdä avoimeksi. Siksi EU:hun pitää saada pakollinen lobbareiden rekisteröinti. Nyt Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Jotta kaikki EU-edunvalvontaa harjoittavat yritykset saadaan mukaan rekisteriin, on rekisteröityminen tehtävä pakolliseksi.

Avoimuutta ajavan Alter-EU -järjestön viime vuonna julkaiseman raportin mukaan rekisteristä puuttuu yli 100 suurta yritystä, joiden pitäisi olla rekisteröitynyt. Näiden yritysten joukossa on Adidas, Apple, General Motors Europe, Heineken, Porsche, Rio Tinto, Disney, Shanks Group, SAP, Time Warner, Nissan ja Northrop Grumman. Suuria vaikuttajia.

Mutta yksin rekisteri ei riitä. On myös kerrottava mihin asioihin lobbarit ovat vaikuttaneet.

Suomen eduskunnan tapaan parlamentin mietintöihin pitää lisätä lobbarien nimet, joita on kuultu. Lista on helppo tehdä. Näin kaikki tahot tietävät, keitä asiassa on kuultu.

Lobbaritkin voivat täten osoittaa, että he ovat olleet ahkeria. Ja joutuvathan he itsekin kirjaamaan työpaikoissaan keitä päättäjiä he ovat tavanneet.

Avoimuus lisää luottamusta. Ja luottamuksen lisäämistä EU tarvitsee.

Anneli Jäätteenmäki