27
tammi
2016

Lakia taivutetaan autoalan tarpeisiin

Euroopan unioni ottaa käyttöön uusia testejä, joilla mitataan autojen päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa. Näin kirjoittivat EU-komissaarit Jyrki Katainen ja Elżbieta Bieńkowska (HS Vieraskynä 25.1.). Komissaarit jättivät mainitsematta, että päästörajoja tullaan väliaikaisesti keventämään haitallisten typen oksidien osalta.

Komissio on autopäästöhuijauksen tiimellyksessä antanut itsestään kuvan vahvana kuluttajien ja ympäristöarvojen puolustajana. Suunniteltu uudistus päästömittauksiin kätkee kuitenkin juuri sellaisen porsaanreiän, joka Bieńkowskan ja Kataisen tulisi tukkia.

Jäsenmaiden asiantuntijoista koostuva, moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen komitea päätti lokakuussa 2015, että todellista ajotilannetta vastaavissa päästömittauksissa tulisi soveltaa väliaikaista kerroinlukua. Testatut ajoneuvot voivat ylittää kaksinkertaisesti Euro 6 -päästörajat vuoteen 2021 asti. Syy kerroinluvun valinnalle on epäselvä.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta vastustaa komission toimenpidettä. Katsomme, että komissio on ylittänyt toimivaltansa hyväksyessään yllä mainitun kerroinluvun, joka tekee tyhjäksi aiemmin sovitut päästörajat.

Asia tulee koko parlamentin äänestettäväksi helmikuun täysistuntoviikolla.

Kun autoteollisuus ei pysy lainsäädännön perässä, lainsäädäntö joustaa. Näin ei voi olla. Euroopan talouden kruununjalokivi, saksalainen autoteollisuus, painaa vaakakupissa enemmän kuin sovitut päästörajat ja ihmisten terveyteen vaikuttava ilmanlaatu.

Uudet testauskäytännöt ovat tervetulleita, sillä ne antavat tarkemman kuvan ajoneuvojen todellisista päästöistä. Mittaukset ovat kuitenkin turhia ilman uskottavia päästörajoja.

Anneli Jäätteenmäki
ympäristövaliokunnan jäsen
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu 27.1.2016 Helsingin Sanomien mielipide-palstalla