27
huhti
2013

Kymmenen teesiä veropakoilun kitkemiseksi

EU-johtajien huippukokous 22. toukokuuta 2013 käsittelee veropakoilua. Se maksaa EU-maille vuosittain noin 1000 miljardia euroa. Jo pelkästään kahden vuoden veromenetykset ylittävät EU:n kriisimaiden pelastuspaketteihin käytetyt rahat.

Huippukokousta silmällä pitäen julkaisen 10 teesiä veropakoilun kitkemiseksi.

  1. 1. Veropakoilun on puututtava nykyistä ponnekkaammin kaikilla tasoilla (jäsenmaat, EU, kansainvälinen). EU:n on toimittava aktiivisesti kansainvälisillä areenoilla, kuten G8:n ja G20:n kokouksissa, veroparatiiseihin liittyvien rikosten kitkemiseksi.
  2. 2. Kansainvälinen automaattinen tietojenvaihto pankkitalletuksista maiden (mukaan lukien veroparatiisit) välillä on otettava käyttöön.
  3. 3. Veroviranomaisten yhteistyötä maiden välillä on tiivistettävä. EU-maiden on poistettava mahdolliset kansallisen lainsäädännön esteet tietojen vaihtamiselle.
  4. 4. Kansallisille veroviranomaisille on annettava riittävät resurssit.
  5. 5. EU:n avoimuus- ja tilinpäätösdirektiivit on jatkossa laajennettava koskemaan kaivannais- ja metsäalan suuryritysten lisäksi kaikkia suuria yrityksiä toimialasta riippumatta.
  6. 6. EU-maissa toimivien tytäryhtiöiden korkovähennykset veroparatiiseilla majaansa pitäviin emoyhtiöihin on kiellettävä kokonaan. Emo- ja tytäryhtiödirektiiviä sekä korkoja ja rojalteja koskevaa direktiiviä on tiukennettava.
  7. 7. Euroopan komissiolta vaaditaan toimia avoimuuden lisäämiseksi yritysrekistereissä sekä rahastojen ja säätiöiden rekistereissä.
  8. 8. Euroopan komission on luotava veroparatiisien musta lista. EU-maiden on tehtävä tällä listalla olevien maiden kanssa uudet kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset.
  9. 9. EU-maiden on peruutettava veropetoksissa aktiivisesti auttavien rahoituslaitosten pankkitoimiluvat.
  10. 10. Veropakoiluun puuttuminen on ennen kaikkea tahdon asia. Nyt viimein sitä on löydyttävä EU:lta.