12
loka
2013

Vajaalla 10 miljoonalla työkyky tuhansille

Meillä ei ole tulevaisuuden tekijöitä, ellemme varmista nuorten työhalua ja -kykyä.

Kaksi vuotta sitten eläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuosikymmenen aikana yli Oulun väkiluvun verran ihmisiä on joutunut lopettamaan työnteon henkisten ongelmien takia. Yhä suurempi osa heistä on nuoria.

Nuorten ongelmiin pitää puuttua ajoissa. Nuoret on hoidettava työkykyisiksi kuntoutuksen avulla, mutta kuntoutukseen pitää ensin päästä. Tämä on kuitenkin vaikeaa.

Yksi este on kuntoutuksen korvaustaso. Yli 26-vuotiaan kuntoutujan omavastuuosuus voi olla tuhansia euroja vuodessa. Se on pieni- ja keskituloisille iso lasku. Yli 26-vuotiaiden kuntoutujien korvaustaso pitäisi nostaa samalle tasolle kuin alle 26-vuotiaiden kuntoutujien tuki on tällä hetkellä.

Kaikki työkyvyttömät tarvitsevat hoitoa. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta on vahva näyttö. Noin kymmenellä miljoonalla eurolla voitaisiin säilyttää tai palauttaa jopa tuhansien henkilöiden opiskelu- ja työkyky ja saada heidät siten mukaan Suomen tulevaisuuden rakentamiseen.

Nuoret tarvitsevat avun ajoissa. 26-vuoden raja korvaustasoissa on keinotekoinen. Monet nuoret valmistuvat koulusta vasta sen jälkeen.

Toivon, että työmarkkinajärjestöt ryhtyvät tosissaan vaatimaan resursseja nuorten työkyvyn vahvistamiseen.