3
joulu
2015

Koulutustason nousu ei ole tae samapalkkaisuudesta

Törmäsin hiljattain sosiaali- ja terveysministeriön teettämään tutkimukseen miesten ja naisten työmarkkina-asemasta ja palkkauksesta.

Kyseinen tutkimus on tehty Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishankkeena ja se julkaistiin viime keväänä.

Olin yllättynyt tuloksista. Tutkimuksen mukaan nuorimmassa ikäryhmässä naispalkansaajien miehiä selvästi vahvempi koulutustason nousu ei ole myönteisellä tavalla heijastunut naisten ammatilliseen sijoittumiseen ja palkkaukselliseen tasa-arvoon.

Yksityisellä sektorilla naisten ja miesten palkkaerot kasvavat, vaikka naisilla ja miehillä olisi samantasoinen koulutus. Tutkimuksen valossa näyttää myös siltä, että naisilta edellytetään samassa työtehtävässä korkeampaa koulutusta kuin miehiltä.

Usein ajatellaan, että kyllä tasa-arvotilanne ajan mittaan paranee. Mutta eihän tasa-arvo etene ilman jatkuvaa työtä tasa-arvon edistämiseksi. Tämä edellyttää tietoisuutta ongelmista. Nyt on huomattu, että edes koulutus ei ole tae samapalkkaisuudesta.

Törmään nuorten naisten kanssa keskustellessani yllättävän usein ajattelutapaan, että naiset ja miehet ovat jo tasa-arvoisia ja että jokainen menestyy omien kykyjensä mukaan ja saavutustensa ansiosta.

Haluan herätellä nuoria naisia, että näin ei aina ole. Vielä viime vuosiin asti koulutustason nousu on kaventanut palkkaeroja. Nuorten naisten keskuudessa suunta on kuitenkin nyt päinvastainen.

Nuoret naiset tekevät osa- ja määräaikaistyötä useammin kuin nuoret miehet. Nainen on valitettavasti nuorempienkin sukupolvien keskuudessa edelleen se, joka kantaa suurimman vastuun kodista ja lapsista. Nainen jää huomattavasti useammin vanhempainvapaalle kuin mies.

Palkkaepätasa-arvoon vaikuttaa vahvasti myös ammatillinen segregoituminen: meillä on edelleen niin sanotut miesten ja naisten ammatit. Itse asiassa työelämän segregoitumisessa Suomi on EU-maiden kärkeä.

Tämä kaikki vaikuttaa palkkaan ja ennen pitkää eläkkeisiin. Eläkekuilu on tällä hetkellä jopa suurempi kuin palkkakuilu.

Naisten ja miesten tasa-arvoa on ajateltava elämänkaarikysymyksenä, ihmiselämän mittaisena asiana. Mikäli palkkatasa-arvon eteen ei tehdä töitä nyt, tunnelin päässä ei ole valoa vuosikymmentenkään päästä, kun tämän päivän nuoret naiset jäävät eläkkeelle.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Keskustanaisten Verkkoavaimessa 2.12.2015