22
helmi
2012

Komission esitys vähentää avoimuutta

Arvostan Euroopan komission Suomen-edustuston päällikköä Eikka Kososta. Mutta komission avoimuuden puutteita hän ei valitettavasti näe puolueettomasti.

Toisin kuin Kosonen väittää (HS 20.2.2012), komission 2008 antama ehdotus vähentää Euroopan unionin asiakirjojen avoimuutta. Nykyiseen verrattuna ehdotus rajoittaisi monin tavoin kansalaisten pääsyä asiakirjoihin. Tämän ovat todenneet muun muassa Euroopan oikeusasiamies, Suomen oikeusministeriö, eduskunta, eri kansalaisjärjestöt ja Euroopan parlamentti.

Kososen mukaan komission esitys ei myöskään vähentäisi julkisten asiakirjojen määrää. Tämä ei pidä paikkaansa.Tällä hetkellä asiakirjalla tarkoitetaan mitä tahansa tallennetta muodosta riippumatta. Komissio pyrkii rajaamaan asiakirjan tallenteeksi, joka on virallisesti kirjattu, vastaanotettu tai toimitettu vastaanottajilleen. Rekisteröimätön asiakirja, jota ei ole virallisesti toimitettu unionin toimielimestä, ei olisi ”asiakirja”.

EU-virkamiehille jäisi siis harkintavalta päättää siitä, tuleeko asiakirjasta julkinen vai ei, rekisteröidäänkö se vai ei. Asiakirjojen virallista toimittamista ja kirjaamista ei ole säädetty EU-virkamiesten velvollisuudeksi tai määritelty tarkasti. Komission esitys lisäisi näin asetuksen tulkinnanvaraisuutta.

EU:n avoimuuden edistämiseksi asiakirjan nykyistä määritelmää ei pidä kaventaa komission esittämällä tavalla.

Julkaistu HS:n mielipidesivulla 22.2.2012