2
touko
2018

Komission budjettiesitys ei sisällä suuria yllätyksiä

Komissio antoi tänään odotetun esityksensä EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä eli käytännössä EU:n budjetista seuraavalle seitsemälle vuodelle.

Komissio ehdottaa EU:n budjetin kasvattamista tilanteessa, jossa suuri nettomaksajamaa Britannia on lähtemässä unionista. Tämä tarkoittaisi hyvin todennäköisesti myös Suomen nettomaksuosuuden kasvattamista. On huolehdittava, että nettomaksumme säilyy kohtuullisella tasolla.

Jo pitkään keskusteluissa on käynyt ilmi, että EU haluaa rahoitusta niin sanottuihin uusiin prioriteetteihin, kuten tutkimukseen, rajaturvallisuuden lisäämiseen, puolustukseen ja Erasmus+ -nuoriso-ohjelmaan.

Ongelmallista, joskin odotettua esityksessä on, että leikkurin alle ovat nyt jäämässä maatalousbudjetti sekä aluekehitys eli koheesiorahat.

Kun EU:n entistä kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita toteutetaan, maa- ja metsätalous ovat aivan keskeisessä asemassa.

Tulevissa neuvotteluissa on huomioitava, että maa- ja metsätalouden on suoriuduttava entistä suuremmista velvoitteista nykyistä pienemmällä rahalla. Käytännön työn tekijöille on annettava oikeat ja riittävät työkalut.

Maatalousbudjetin rahojen jakamisesta annetaan tarkempi esitys vasta loppukuusta.

Neuvotteluista odotetaan entiseen tapaan pitkällisiä ja monimutkaisia. Nyt on tutustuttava huolellisesti komission esityksiin. Suomen on pidettävä tiukasti puoliaan koko neuvotteluiden ajan.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen