14
syys
2015

Komissiolta vastaus maatalouden kriisitoimenpiteisiin

Kysyin yhdessä ryhmäni muiden suomalaismeppien kanssa komissiolta Venäjän asettamista elintarvikkeiden tuontikielloista. Saimme nyt vastauksen. Komissio tarjoaa melko laihaa lohtua suomalaisviljelijöille.

 

Kirjallisesti vastattava kysymys P-011378/2015 komissiolle

työjärjestyksen 130 artikla

Hannu Takkula (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE) ja Paavo Väyrynen (ALDE)

Aihe: Venäjän asettamat tuontikiellot ja niistä kärsivät viljelijät

EU on päättänyt jatkaa Venäjään kohdistuvia sanktiota tämän Ukraina-toimien vuoksi. Venäjä on puolestaan vastannut tähän jatkamalla EU:n elintarvikkeille asettamaansa tuontikieltoa. Tuontikielto ja sen pitkittyminen vaikuttaa taloudellisesti merkittävällä tavalla monen jäsenmaan maataloustuottajiin, varsinkin niissä maissa, joiden elintarvikkeiden vienti on erityisesti suuntautunut Venäjälle. Korvaavien markkinoiden löytäminen on erittäin vaikeaa. Tästä johtuen maataloustuottajat ja heidän osuuskuntansa ovat taloudellisessa ahdingossa. Tuottajat ovat perustellusti vaatineet EU:lta kohdennettuja toimenpiteitä, mm. aikaistettuja tukien ennakkomaksuja sekä myös suoria taloudellisia kompensaatioita tulonmenetyksistä. Komission viime vuonna asian johdosta toteuttamat toimenpiteet olivat oikeansuuntaisia, mutta täysin riittämättömiä korvaamaan tuontikiellosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

On väärin, että eurooppalaiset viljelijät joutuvat geopoliittisten ongelmien maksumiehiksi. Venäjän toimien johdosta myös viljelijät eri maissa ja eri sektoreilla joutuvat niin ikään hyvin eriarvoiseen asemaan Venäjän viennin suhteellisen osuuden erilaisuuden vuoksi.

Miten ja milloin komissio aikoo auttaa erityisesti niiden maiden ja niiden sektoreiden viljelijöitä, jotka kärsivät eniten Venäjän asettamasta tuontikiellosta?

 

 

FI

E-011378/2015

Komission jäsenen Phil Hoganin komission puolesta antama vastaus

(11.9.2015)

Venäjän EU:lle asettaman tiettyjen elintarvikkeiden tuontia koskevan kiellon jatkamisen vuodella (elokuuhun 2016 saakka) pelätään aiheuttavan mahdollisia markkinahäiriöitä alenevien hintojen takia.

Sen vuoksi komissio on päättänyt pidentää vuodella väliaikaista poikkeuksellista tukea, jota myönnetään tietyille määrille hedelmä- ja vihannesalan tuotteita.

Venäjän tuontikiellon takia maitoalalla on otettu käyttöön yhteisen markkinajärjestelyn mukainen turvaverkkoväline, ja Baltian maiden ja Suomen maidontuottajille myönnettiin viime vuonna tukea korvauksena tappioista Venäjän markkinoilla. Lisäksi useiden jäsenvaltioiden maidontuottajat saavat vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea suorien tukien järjestelmän kautta.

Maitoalan tämänhetkisen markkinatilanteen takia sekä alaan kohdistuvan painostuksen vähentämiseksi ja jatkuvan turvaverkon takaamiseksi harkinnan alaisena ovat myös voin ja rasvattoman maitojauheen julkisten tukien ja yksityisen varastoinnin tuen jatkaminen sen jälkeen, kun ne päättyvät 30. syyskuuta.

Komissio on jatkanut pyrkimyksiään löytää vaihtoehtoisia markkinoita lisäämällä rahoitusta maataloustuotteiden myynninedistämiseksi ja poistamalla terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyviä esteitä kolmansissa maissa. Esimerkiksi Kanadaan suuntautuvassa omenoiden ja päärynöiden viennissä on saavutettu myönteisiä tuloksia suhteellisen lyhyessä ajassa. Kaiken kaikkiaan EU:n maatalouselintarvikkeiden vienti muualle maailmaan, myös Venäjälle, on vuodessa kasvanut arvoltaan 5 % Venäjän asettaman tuontikiellon alkamisen ja huhtikuun 2015 välisenä aikana.