16
loka
2018

Kirjastoista saa tukea digitaitojen kehittämiseen

Viime viikolla Euroopan parlamentissa esiteltiin EU-maiden kirjastojen digitaalisuuteen liittyvää työtä. Suomea edustanut Suomen kirjastoseuran varapuheenjohtaja Riitta Kangas kertoi, miten tärkeää eurooppalainen verkostoituminen on myös kirjastoalalla. Yhteistyöllä voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää uusia näkökulmia ja ideoita eri maista tulevilta kollegoille.


Itsellenikin oli uutta, että Erasmus+-ohjelma koskee myös valmistuneita kirjastoalan ihmisiä. Kirjastoalan ammattilaisten kouluttautumisjaksoja tuetaan ohjelmasta osana aikuiskoulutusta. Mahdollisuudet opiskella ja kouluttautua toisessa EU-maassa ovat hyvä esimerkki ruohonjuuritason eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Kirjasto on yksi merkittävimmästä sosiaalisista innovaatioista koko maailmassa. Yhteen paikkaan koottu ja käyttäjälleen ilmainen tieto on valtavan tärkeä keksintö. Suomalainen kirjastolaitos on erinomainen luotsi ja vastalääke tietämättömyydelle. Julkisten kirjastojen merkitystä on vaikea ylikorostaa.

Arkipäivän digitalisoituessa yhä pidemmälle taito hyödyntää digitaalisia palveluita ja tietolähteitä on keskeinen edellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Ajan kuluessa kirjastojenkin toiminta kehittyy palvelemaan kansalaisia siinä, missä tukea tarvitaan. Yhteiskunnan digitalisoituessa on luonnollista, että kirjastot tarjoavat tukea aktiiviseen kansalaisuuteen myös digitaalisten taitojen saralla.

EU-komissio on laskenut, että jopa kolmasosalla eurooppalaisesta työvoimasta on vain heikosti digitaalisia taitoja. Tämä on huolestuttavan suuri luku. Suomessakin sadat tuhannet ihmiset tarvitsevat tukea digipalveluiden ja erilaisten laitteiden käytössä. Suomen kirjastoseura on esittänyt, että kirjastoille tulisi antaa lisärahoitusta digituen antamiseen. Se onkin tarpeen.

Kirjastot ovat kansalaisten digitaitojen kehittämisessä aktiivisia. EU:n tasolla julkisten kirjastojen tarjoamiin digitaitojen kehittämiskoulutuksiin osallistuu vuosittain yli 2,3 miljoonaa ihmistä. Tähän kannattaa panostaa. On varmistettava, että kirjastoilla on riittävät toimintaedellytykset ja mahdollisuus tukea aktiivista kansalaisuutta jatkossakin.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Akavalainen-verkkolehdessä 16.10.2018