28
tammi
2011

Kansantajuista tietoa lääkkeistä

Vuosittain peräti 200 000 EU:n kansalaista menettää henkensä lääkkeiden sivu- ja haittavaikutusten seurauksena. Näin arvioi EU:n komissio.

Toimet lääkkeiden haittavaikutusten minimoimiseksi, lääketurvallisuuden edistämiseksi ja lääkeinformaation parantamiseksi ovat tarpeellisia. Näihin asioihin EU vaikuttaa lääkedirektiivin uudistuksen eli ns. lääkepaketin puitteissa.

Kesällä EU hyväksyi lääketurvallisuutta koskevan muutosehdotuksen. Lääkkeiden myyntilupaprosessissa kiinnitetään tarkempaa huomiota lääkkeiden turvallisuuteen. Lisäksi lääkkeiden pakkausselosteita täsmennetään.

Lääkepaketin toiseen osaan eli lääkeväärennösten torjuntaan löydettiin yksimielisyys joulun alla, ja asia on tulossa parlamentin äänestettäväksi. EU:n päätöksen myötä lääkepakkauksiin tulee uudet turvamerkinnät kontrolloimaan, että lääkkeet ovat varmasti aitoja. Lisäksi reseptilääkkeet sarjanumeroidaan EU-laajuiseen tietokantaan.

Lääkepaketin kolmannen, lääkeinformaatiota koskevan osan uudistaminen on vielä kesken. Komissio antanee muutosehdotuksensa kevään aikana. Jäsenmaat – Suomi mukaan lukien – suhtautuvat kriittisesti reseptilääkkeiden tiedottamisen vapauttamiseen. Jäsenmaat eivät halua antaa lääkefirmoille liian suurta roolia lääkeinformaation levittämisessä, koska mainonnan ja informaation välinen raja on veteen piirretty viiva.

Lääkärit, farmaseutit ja proviisorit ovat potilaalle tärkeitä ja luotettavia lääketiedon lähteitä. Suomen apteekkiverkosto ulottuu koko maahan ja apteekeista suomalaiset saavat aina asiantuntevaa ja turvallista tietoa.

Monet turvautuvat lääke- ja terveystietoa etsiessään myös internetiin, jossa on oikean tiedon ohella myös väärää tietoa. Myönnettäköön, että olen itsekin Googlen antamaan hatarampaan sekä yksipuoliseen terveys- ja lääketietoon pariin otteeseen turvautunut.

Koska kansalaiset joka tapauksessa käyttävät internetiä lääketiedon etsimiseen, tarvitaan luotettava internetsivusto, josta saa selkeää ja kansantajuista tietoa lääkkeiden turvallisuudesta sekä sivu- ja haittavaikutuksista.
Euroopassa on erilaisia kansallisia järjestelyjä, toiset parempia kuin toiset. Suomessa lääketurvallisuutta valvoo Lääkealan kehittämis- ja turvallisuuskeskus Fimea, josta alan ammattilaiset ja kansalaiset saavat ajantasaista tietoa lääkkeistä ja niiden vaikutuksista. Lisäksi tietoa on saatavilla Lääketeollisuus ry:n ylläpitämästä lääkeinfo.fi -sivustosta.

Esitän harkittavaksi, että EU perustaisi EU:n virallisilla kielillä toimivan internetportaalin, josta eurooppalaiset kuluttajat saisivat ajantasaista ja ennen kaikkea kansantajuista tietoa lääkkeistä. Myönnetäänhän uusien lääkkeiden myyntiluvatkin EU:n toimesta.

Nykyisellään Euroopan lääkeviraston nettisivusto ei ole kovin käyttäjäystävällinen saatikka kansantajuinen eikä sivustoa ole tarjolla suomen ja ruotsin kielillä. Sivusto hyödyttääkin lähinnä lääkealan ja terveydenalan ammattilaisia, mikä sekin on tarpeellista.

Asiakaslähtöisyyden pitää olla kaiken viranomaistoiminnan kulmakivi. Lääkkeiden ja terveydenhoidon alalla periaate korostuu, koska kyse on ihmisten terveydestä.

Julkaistu Apteekkari-lehdessä 28.1.2011