20
tammi
2011

Alzheimer taudin hoito vaatii eurooppalaista yhteistyötä

Arviolta noin 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii erilaisista muistisairauksista. Valtaosalla heistä on Alzheimerin tauti. Muistisairauksia voidaan estää ja vaurioita vähentää. Mutta se vaatii yhteisiä toimenpiteitä.

Monet tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Muun muassa stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä.

Muistisairauksien ehkäisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Liikunta, henkinen aktiivisuus, terveelliset ravintovalinnat ja päihteiden välttäminen suojaavat muistisairauksilta. Hoitamalla muistisairauksien vaaratekijöitä hoidamme samalla sydän- ja aivoverisuonitautien vaaratekijöitä.

Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön Alzheimerin tautia ja muita muistisairauksia koskevasta Eurooppalaisesta aloitteesta. Asian yhteiseurooppalainen käsittely on tärkeää, yhteistyö auttaa kehittämään hoitoa ja oppimaan hyvistä käytännöistä.

Muistisairauksien vastaisessa työssä on jatkossa korostettava enemmän tiedottamisen ja kansalaisjärjestöjen merkitystä. Järjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä. Niitä on tuettava enemmän, jotta muistisairauksista kärsivät saisivat paremmin apua.

Lisäksi hoitopaikkoihin ja niiden laatuun on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Tarjolla olevat hoitopaikat eivät valitettavasti vastaa tällä hetkellä kysyntää. Esimerkiksi Suomessa pulaa on etenkin vertaistuesta ja sopivista päivä- ja pitkäaikaishoitopaikoista.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomion muistisairauksien hoitoon erikoistuneen ammattihenkilöstön oikeanlaiseen koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.