22
touko
2013

Kaikilla vastuu nuorten työllistämisestä

EU lanseerasi vuoden alussa nuorisotakuun. Nuorisotakuun mukaan
nuorelle pitää tarjota töitä, harjoittelupaikka, oppisopimuspaikka tai
koulutusta neljän kuukauden sisällä valmistumisesta. Mallia on otettu
muun muassa Suomesta, jossa vastaava aika on kolme kuukautta.

Nuorisotakuun tueksi EU:n seitsenvuotisiin budjettikehyksiin on
varattu kuusi miljardia euroa. Suomi ei näistä rahoista hyödy, ellei
nuorisotyöttömyys kasva – ja sitä meistä ei kukaan toivo. Lähellä
kyllä ollaan. Raja on 25%. Suomen nuorisotakuu rahoitetaan
kansallisesta budjetista.

Vaikka Suomen oma nuorisotakuu otettiin käyttöön vasta vuoden alussa,
voimme pohtia millaisia edellytyksiä sillä on onnistua. Esimerkiksi
opetusministeri Jukka Gustafssonin suunnitelmat toisen asteen
opetuspaikkojen karsimisesta maakunnissa nostatti vastarinta-aallon.

Nuorisotakuusta huolimatta nuorten työttömyys on lisääntynyt ja
alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Karjalassa nuoria työttömiä on
35% kun luku Etelä-Pohjanmaalla on 19,1%.

Haluaisin nostaa esiin parin vuoden takaisen ähtäriläisen Nuorten
Yrittäjyysverkosto-hankkeen. Rahoitus hankkeelle tuli EU:lta, mutta
muutoin hanke toteutettiin täysin paikallisin voimin. Hankkeen ideoijana ja pyörittäjänä toimi paikallinen 4H-yhdistys. Ähtärin lisäksi
hankkeeseen osallistui toimijoita Alavudelta, Kuortaneelta,
Lehtimäeltä, Soinista ja Töysästä.

Vuonna 2011 päättyneessä hankkeessa nuoria kasvatettiin yrittäjyyteen.
Toimintatavat olivat moninaiset aina kursseista oman yrityksen
perustamiseen asti. Hankkeella luotiin yrittäjyysverkosto nuorten
tueksi ja kannustettiin nuoria pienyrittäjyyteen maaseudulla.
Tavoitteena oli saada mukaan 150 nuorta ja tavoite saavutettiin. Hanke
oli nuorisotakuuta parhaimmillaan.

Nuorisotyöttömyyden hoidossa ei voida tukeutua ainoastaan hallituksen
viisauteen.Vastuu nuorten työllistämisestä on yhteinen. Nuorten
työllistämisessä tarvitaan niin valtion, kuntien kuin kolmannen
sektorin panostusta – laajaa yhteistyöverkostoa. Nuorisotakuu on
parhaimmillaan ongelmia ennaltaehkäisevää ja nuorta voimaannuttavaa
toimintaa. Vaikutukset ovat nuoren, tulevan aikuisen, koko elämän
mittaiset.

Nuorten työllistäminen vaatii asennemuutosta ja vastuuta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen