2
touko
2012

Jäätteenmäki vaatii avoimuutta asekauppaan

Euroopan parlamentin jäsen Anneli Jäätteenmäki toivoo EU-mailta rohkeutta, kun ne neuvottelevat YK:n asekauppasopimuksesta heinäkuussa 2012. Parlamentin mietinnön laatijana hän korostaa selkeitä asekaupan kriteerejä ja tehokasta valvontaa.

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen Anneli Jäätteenmäki laatii parlamentin mietinnön YK:n kansainvälisestä asekauppasopimuksesta.

YK:n jäsenmaat kokoontuvat heinäkuussa 2012 New Yorkiin neuvottelemaan ensimmäistä kertaa kattavasta tavanomaisia aseita koskevasta sopimuksesta. Jäätteenmäki pitää tärkeänä, että kansainvälinen sopimus saadaan aikaiseksi.

”EU on merkittävä aseviejä. Jäsenmailla on niiden kauppaa koskevat yhteiset säännöt ja raportointimekanismi. Tarvitsemme kuitenkin sopimuksen, jossa ovat mukana myös muut merkittävät aseviejät, Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina”, toteaa Jäätteenmäki.

Sopimuksen odotetaan tuovan lisää läpinäkyvyyttä aseiden myyntiin ja ostamiseen. Siihen halutaan kirjata myös säännöt siitä, milloin valtion on evättävä aseiden myynti. Jäätteenmäen mukaan näiden sääntöjen on oltava selkeät.

”Mitä selkeämmät kriteerit, sitä vähemmän on tulkinnan varaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että sopimuksen noudattamista valvotaan tehokkaasti. Ilman uskottavaa valvontaa, sopimus jää tyhjäksi kirjaimeksi”, Jäätteenmäki korostaa.

Parlamentti keskustelee ja äänestää Jäätteenmäen mietinnöstä kesäkuun täysistunnossa