4
kesä
2009

Itämeri pelastettava

Nuori, matala ja puolittain eristynyt Itämeri on herkkä muutoksille. Itämeren vakavin uhka on rehevöityminen, joka johtuu pääasiassa merenpinta-alaa neljä kertaa suuremmalta valuma-alueelta tulevasta suuresta kuormituksesta. Itämereen on myös laskettu tai upotettu suuri määrä erilaisia jätteitä.

Ongelma maailman saastuneimmaksikin nimetyn meren suojelun taustalla on, että Itämeren suojelusopimukset eivät ole olleet sitovia. Täten meren rantavaltiot eivät ole niitä myöskään noudattaneet. Tähän on saatava muutos – ja nopeasti!

Euroopan komissio julkaissee viikon päästä keskiviikkona Itämeren aluetta koskevan strategiansa, jota europarlamentti on siltä pyytänyt. Olin itsekin parlamentissa pari vuotta sitten, kun ehdotusta siellä käsiteltiin. Esitin yhdessä brittikollegani Diana Wallisin kanssa parlamentin mietintöön yhtä tärkeätä lisäystä, eli Euroopan investointipankin täysimääräisen alueellisen toimiston perustamista Itämeren alueelle. Muutosesityksemme hyväksyttiin.

Ennen kuin EU:n Itämeri-strategia voi astua voimaan, niin jäsenmaiden pitää hyväksyä se. Toivon, että asiassa päästäisiin nopeasti eteenpäin Ruotsin EU-puheenjohtajuuskauden aikana ensi syksynä.

Itämeren pelastaminen vaatii yhteistyötä rantavaltioiden kesken kaikilla tasoilla. Ei riitä, että asiasta sovitaan EU:n tasolla ja valtioiden kesken, vaan mukaan pitää saada kaikki toimijat kunnista, yrityselämästä, maataloudesta ja erilaisista järjestöistä yksittäisiin kansalaisiin saakka. Elintärkeätä on myös sitouttaa Venäjä pelastustalkoisiin.

Olen iloinen, että yhä enenevässä määrin myös yrityselämä on alkanut ottaa vastuuta Itämerestä. Lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Herlinille Itämeren pelastaminen on sydämen ja järjen asia.

Baltic Sea Action Groupin puheenjohtajana Ilkka Herlin on saattanut yhteen Itämeren ympärillä toimivat julkiset ja yksityiset tahot ja sitouttanut ne konkreettisiin tekoihin Itämeren hyväksi. Hankkeen yksi merkittävimmistä osista tulee olemaan kaikkien Itämeren maiden päämiesten, yritysten ja kansalaistoimijoiden huippukokous Helsingissä helmikuussa 2010.

Itämeren pelastaminen on kiireellinen asia. Toivon, että EU:n tuleva Itämeri-strategia ja ensi vuoden Helsingin Itämeri-huippukokous tulevat omalta osaltansa viemää asiaa eteenpäin ja täten mahdollistamaan lapsillemme ja heidän lapsillensa nykyistä puhtaamman Itämeren.