21
touko
2013

Huippukokousasiat

Toivon, että EU-johtajat lukevat Euroopan parlamentin suositukset ennen tämän viikon huippukokousta, jossa veropakoiluongelmaa on tarkoitus käsitellä.

Veropakoiluun puuttuminen on ennen kaikkea asennekysymys. Valitettavasti tähän mennessä EU:lta ei ole tahtoa ongelman ratkaisemiseksi löytynyt.

Verotalkoisiin on tartuttava kaikilla tasoilla. Sekä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla.

EU:n on otettava johtava rooli kaikissa kansainvälisissä yhteistyöfoorumeissa. Kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä, verotusta koskevaa avoimuutta ja tietojenvaihtoa käsittelevässä maailmanlaajuisessa foorumissa sekä G20- ja G8-ryhmissä.

Veropetokset horjuttavat veronmaksajien uskoa ja luottamusta koko verotusjärjestelmää kohtaan. Samalla veromenetykset ovat vaaraksi sosiaalisen Euroopan tulevaisuudelle.

Parlamentti vaatii, että EU:ssa tapahtuva veropakoilu pitää puolittaa nykyisestä 1000 miljardista eurosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen olisi voinut asettaa vieläkin tiukemmaksi

EU-johtajat keskustelevat veropakoilusta huippukokouksessa muutaman tunnin ajan. Mitään uutta ei siis ole odotettavissa. Vanhat kannat toistetaan.

Kyseessä on enemmänkin mielikuvapolitiikanteko kuin todellinen asiaan puuttuminen.

Anneli

Jäätteenmäen kymmenen teesiä Kataiselle