12
maalis
2013

Hivuttamalla kohti velanpurkurahastoa

Parlamentti antoi tänään komissiolle lisää valtaa euromaiden budjettien valvonnassa. Vastustin esitystä.

Neuvotteluissa jäsenmaat torjuivat parlamentin vaatimuksen velanpurkurahaston käyttöönotosta. Komission asettama työryhmä on kuitenkin lupautunut antamaan aiheesta raportin maaliskuuhun 2014 mennessä.

Velanpurkurahasto on saksalaisten ”talousviisaiden” idea kriisimaiden velkojen (jotka ylittävät 60 prosenttia BKT:sta) yhdistämisestä. Velkasummaksi on kaavailtu noin 2,5 tuhatta miljardia euroa, joka olisi tarkoitus maksaa pois muutaman vuosikymmenen kuluessa.

Velanpurkurahasto olisi jälleen yksi askel kohti Euroopan liittovaltiota. Siihen sisältyy myös moraalikadon ongelma. Siksi en äänestänyt sen puolesta.

Epäilen velanpurkurahaston toimivuutta käytännössä. Mistä kriisimaat saisivat tarvittavat vakuudet lainoillensa? Toisista kriisimaistako?

On epäselvää, miten rahaston sääntöjä rikkovia maita voitaisiin rangaista. Lisäksi rahaston käyttöönotto veisi pitkän aikaa.

Anneli