26
kesä
2017

Haitalliset biomassalinjaukset eivät ole ympäristövaliokunnan kanta

Europarlamentin ympäristövaliokunnassa käsittelyssä oleva uusiutuvan energian direktiiviehdotus on saanut oikeutetusti paljon palstatilaa viime päivinä.

Hollantilaismeppi Bas Eickhoutin (vihr.) pohjaesityksessä olevat linjaukset ovat haitallisia Suomen bioenergian käytön kannalta. En kannata niitä.

Kaidi Finland ilmoitti lykkäävänsä Kemiin suunnittelemansa biopolttoainetehtaan maansiirtotöitä esityksen takia (MT 23.6.).

Mietintöluonnos ei ole parlamentin ympäristövaliokunnan kanta, vaan hollantilaismeppi Bas Eickhoutin (vihr.) pohjaesitys.

Pohjaesityksen linjaukset voisivat johtaa velvollisuuteen osoittaa jokaisen käytetyn metsäperäisen biomassaerän kestävyys erikseen. Tämä olisi yritysten kannalta raskas menettelytapa, eikä sitä pidä hyväksyä.

On itsestään selvää, että biomassojen käytön kestävyys ei saa vaarantua. Vastuullisessa metsänhoidossa asia on jo hoidettu. Kestävyyttä ei tule arvioida tehtaan portilla, vaan jo ketjun alusta lähtien, juuri kuten Suomessa jo toimitaan.

Suomen kannalta ongelmalliset Eickhoutin linjaukset eivät ole lopullisia.  Direktiiviehdotuksen käsittely parlamentissa on vasta alussa ja esimerkiksi komission alkuperäinen pohjaesitys on Suomen näkökulmasta parempi.

Seuraavaksi esitykseen jätetään muutosesityksiä ja aion näin tehdä myös itse. Nyt on siis toiminnan ja vaikuttamisen aika.

Tämän jälkeen mietintö viedään mitä todennäköisimmin parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi ja sen jälkeen vielä parlamentin, jäsenmaiden ja komission välisiin kolmikantaneuvotteluihin.

Anneli Jäätteenmäki
Europarlamentaarikko, ympäristövaliokunnan jäsen