8
loka
2016

EU:n on aika näyttää ilmastoesimerkkiä

Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla Strasbourgissa Pariisin ilmastosopimuksen. Euroopan unioni on mukana tärkeässä työssä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kuitenkin samaan aikaan, kun EU vaatii päästövähennyksiä jäsenmailta, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, jatkuu järjetön matkustaminen Euroopan parlamentin kahden istuntopaikan välillä. Euroopan parlamentti matkustaa yhä 12 kertaa vuodessa täysistuntoon Ranskan Strasbourgiin. Muina aikoina kokoukset pidetään Belgian Brysselissä.

EU:n olisi korkea aika laittaa oma pesänsä kuntoon ja näyttää konkreettisesti esimerkkiä päästöjen vähentämisessä. Yksi keino olisi luopuminen parlamentin kahden istuntopaikan käytännöstä.

Liikenne on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Strasbourgiin matkustamisesta aiheutuu kuukausittain 19 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Suhteutettuna suomalaisen keskimääräiseen vuosittaiseen päästömäärään, hiilidioksidipäästöjä syntyy vuodessa 26 000 suomalaisen edestä. Samalla päästömäärällä voisi lentää vaikkapa 334 000 Helsinki – Bryssel lentoa.

Olisi korkea aika nostaa kissa pöydälle ja lopettaa niin sanotut Strasbourgin viikot ja keskittää kaikki parlamentin kokoukset Brysseliin. Samalla säästyisi vuosittain 180 miljoonaa euroa riihikuivaa käteistä.

Europarlamentaarikkojen enemmistö on yhden istuntopaikan kannalla, mutta ongelmana on, että päätäntävalta asiassa kuuluu jäsenmaiden hallituksille. Strasbourgin asemasta on määrätty EU:n perussopimuksissa. Sen muuttamiseen tarvitaan jäsenmaiden yksimielinen enemmistö.

Kuulun parlamentissa puolue- ja kansallisuusrajat ylittävään SingleSeat-ryhmään, joka vaatii parlamentille yhtä istuntopaikkaa. Jäsenmaiden on lopetettava kansalaisten oikeustajua koetteleva kahden istuntopaikan käytäntö.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitu on julkaistu Etelä-Suomen Medioitten lehdissä