13
heinä
2015

Maakohtainen verojen raportointivelvollisuus monikansallisille yrityksille

Äänestimme viime viikon täysistunnossa osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevän mietinnön puolesta. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta.

Äänestin verojen maakohtaisen raportointivelvollisuuden puolesta. Tällä pyritään ehkäisemään veronkiertoa, kun tieto verokertymästä on julkista ja kaikkien tarkasteltavissa.

Maakohtainen veroraportointi tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää julkaista tiedot maksamistaan veroista niissä maissa, joissa sillä on toimintaa. Tiedoista on käytävä selväksi yrityksen tulos, tuloksesta maksetut verot ja yrityksen saamat julkiset tuet.

Hyväksytty kompromissi on tasapainoilua lisääntyvän hallinnollisen taakan ja avoimuuden välillä. Raja vedettiin yrityksiin, joilla keskimäärin alle 500 työntekijää tai alle 100 miljoonan euron nettoliikevaihto. Raportointivelvollisuus ei koske tätä pienempiä yrityksiä.

Koen, että avoimuus parantaisi osakkeenomistajien asemaa ja saattaa myös vähentää epätervettä verokilpailua eri EU-maiden välillä.

Asia  ei ole vielä lopullisesti päätetty,  vaan neuvottelut jatkuvat nyt parlamentin ja neuvoston välillä. Suunta on kuitenkin oikea.