8
heinä
2013

Avoimuutta EU-edunvalvontaan

EU:n avoimuusrekisterin alkuperäisenä tavoitteena oli tiedottaa kansalaisille organisaatioista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista, jotka vaikuttavat EU:n päätöksentekoon. Tässä se on osittain onnistunutkin. Mutta rekisterissä on edelleen suuria puutteita.

Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Jotta kaikki EU-edunvalvontaa harjoittavat yritykset saadaan mukaan rekisteriin, on rekisteröityminen tehtävä pakolliseksi.

Mahdollinen oikeusperusta ainakin komission osalta löytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklasta. Se takaa avoimen, tehokkaan ja riippumattoman eurooppalaisen hallinnon.

Avoimuutta ajavan Alter-EU -järjestön 20. kesäkuuta julkaiseman raportin mukaan rekisteristä puuttuu yli 100 suurta yritystä, joiden pitäisi olla rekisteröitynyt. Näiden yritysten joukossa on muun muassa Adidas, Apple, General Motors Europe, Heineken, Porsche, Rio Tinto, Disney, Shanks Group, SAP, Time Warner, Nissan ja Northrop Grumman.

Jätin tänään komissiolle alla olevat kysymykset:

– Kokeeko komissio ongelmaksi, että kaikki EU-edunvalvontaa harjoittavat yritykset eivät ole mukana avoimuusrekisterissä?

– Katsooko komissio, että avoimuusrekisterin alkuperäinen tarkoitus toteutuu nyt vai onko tarve muuttaa rekisteröinti pakolliseksi?

Komission pitää vastata kysymyksiini kuuden viikon kuluessa.

Anneli