20
tammi
2011

Askel eteenpäin: EU:n arktinen informaatiokeskus Lapin yliopistoon

Euroopan parlamentti otti kannan EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamisen puolesta 20. tammikuuta hyväksytyssä arktista politiikkaa koskevassa mietinnössään. Mietinnössä huomioidaan Lapin yliopiston esitys perustaa keskus Rovaniemelle.

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki ajoi Lapin yliopiston aloitetta ulkoasiainvaliokunnassa yhdessä Liisa Jaakonsaaren kanssa.

”Toistaiseksi Lapin yliopisto on ainoa taho, joka on esittänyt konkreettisen ehdotuksen informaatiokeskuksesta, sen toiminnasta ja tarkoituksesta. Lapin yliopisto otti minuun yhteyttä hyvissä ajoin vuoden 2010 alussa ja olen tehnyt työtä asian eteen siitä lähtien”, sanoo ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jäätteenmäki.

Komissio otti ensimmäisen kerran kantaa informaatiokeskuksen perustamisen puolesta vuoden 2008 arktista politiikkaa käsittelevässä tiedonannossaan, mutta jätti paikan avoimeksi.

”Keskuksen perustaminen Rovaniemelle vaatii työtä ja suomalaisten yhteispanosta. Asiasta päättää komissio. Lapin yliopisto ansaitsee jo tässä vaiheessa suuren kiitoksen aktiivisesta vaikuttamistyössä asiassa. Upeaa työtä”, päättää Jäätteenmäki.