17
kesä
2015

Asia on (geenimuunneltu) pihvi

Kansalaiset ovat ottaneet kevään aikana yhteyttä geenimuuntelua koskevien EU -säädösten vuoksi. Huoli on suuri. Nyt on sopiva hetki selventää ja avata geenimuuntelua koskevan EU -lainsäädännön tilaa.

Hyväksyimme tänä keväänä parlamentissa säädöksen, joka antaa jäsenmaille toimivallan sallia tai rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMO) viljelyä omalla alueellaan. Suomi voi tämän myötä itse päättää, salliiko se viljelyn alueellaan. Niiden valtioiden, jotka sallivat GMO -viljelyn, täytyy huolehtia, että geenimuunnellut kasvit eivät pääse leviämään muiden jäsenvaltioiden alueelle.

Komissio jätti huhtikuun lopulla uuden lakiesityksen, joka antaisi jäsenmaille vallan rajoittaa GMO -tuotteiden tuontia alueelleen, vaikka kyseiset tuotteet olisikin sallittu EU: in alueella. Esitys lisää edelleen jäsenvaltioiden päätösvaltaa GMO: n suhteen.

Jäsenmaiden laaja itsemääräämisoikeus tällaisen asian kohdalla on hyvä ratkaisu. Geenimuuntelun herkän luonteen vuoksi muutokset ovat hitaita ja suojamuurit korkealla. Tulee kuunnella kansan tahtoa sekä ottaa huomioon tuorein tutkimustieto.

Komission alaisuudessa toimiva Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen päättää, mitä muuntogeenisiä tuotteita Eurooppaan saa tuoda. Komissio ylläpitää rekisteriä unionin alueella sallituista muuntogeenisistä organismeista.

Euroopan unionin alueella saa toistaiseksi viljellä vain yhtä muuntogeenistä kasvia, erästä maissilajiketta. Komissio ei ole antanut lupaa muiden GMO -lajikkeiden viljelyyn. Muutamalle uudelle lajikkeelle on haettu lupaa.

Geenimuuntelu on Euroopassa melko uusi asia. Vuonna 2010 tehdyn komission mielipidetutkimuksen mukaan suurin osa eurooppalaisista suhtautui kielteisesti geenimuunteluun ruokatuotannossa. Kasvinjalostusta on tosin tehty vuosituhansien ajan. Pohjoisiin oloihin on jalostettu lajikkeita, jotka kestävät kylmää. Nykyteknologia antaa mahdollisuuden huomattavasti nopeampaan jalostamiseen.

Eurooppaan tuodaan tällä hetkellä valtavat määrät lihakarjan rehuksi käytettävää geenimuunneltua soijapapua erityisesti Brasiliasta ja Argentiinasta. Syömme siis hyvin todennäköisesti lihaa, joka on kasvanut muuntogeenisellä rehulla. Geenimuuntelu on ainakin välillisesti arkipäivää myös eurooppalaisessa ruuantuotannossa.

Elintarviketurvallisuus on ollut GMO -lainsäädäntöä ohjaava periaate. Siitä on pidetty tiukasti kiinni, hyvä niin. Euroopan parlamentti tekee työtä kansalaisten äänen esiintuomiseksi myös geenimuuntelun osalta.

 

Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin varapuhemies

 

Vuoden 2010 mielipidetutkimus (eurobarometri) bioteknologiasta: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf