12
maalis
2016

Palkka kuukausia myöhässä

Maanviljelijöiden mitta on tullut täyteen. Syyt ovat ymmärrettävät. Maaseutuvirasto on tietojärjestelmien ongelmiin vedoten toistuvasti myöhästyttänyt EU-maataloustukien maksamista.

Suomalaisille maatiloille sietämättömän taakan aiheuttanut tilanne on jatkunut jo kuukausia. Kuka muu työtä tekevä hyväksyisi palkanmaksun toistuvan lykkääntymisen samoin perustein?

Kulut ja velkojen lyhennykset eivät odota, vaikka maaseutuviraston tietokoneet eivät kykenisikään hoitamaan tehtäväänsä. Kun kulut juoksevat, mutta tulot antavat odottaa itseään, ei konkurssi ole kaukana.

Maatalous vaatii usein suuria velkarahalla tehtyjä investointeja. Kannattavuuslaskelmat on tehty luvatut tuet huomioiden. Suomessa on ollut jopa tapauksia, joissa karjatiloilta on katkaistu sähköt maksamatta jääneiden laskujen vuoksi.

Ongelmien ajoitus ei voisi olla pahempi. Samaan aikaan maataloustuotteiden markkinahinnat ovat romahtaneet Venäjän viennin tyrehdyttyä pakotteiden seurauksena. Maatilojen kannattavuus on heikompi kuin pitkään aikaan.

Keskustelu on herättänyt myös soraääniä maatalouden tukia vastaan. On hyvä muistaa, että tukien maksaminen on arvovalinta. Tuet ovat yhteiskunnan tulonsiirto maatalouteen. Tällä turvataan kotimainen ruuantuotanto.

Suomalainen ruoka on maailman puhtainta ja elintarvikeketjun avoimuudessa olemme edelläkävijöitä. Elintarvikeketjujen venyminen vaikeuttaa alkuperän valvontaa. Myös terveysriskit kasvavat.

Ruokaturvallisuus ei ole yhdentekevää. Kokemus on osoittanut, että räikeimmissä tapauksissa Euroopassakin on myyty hevosta nautana.

Suomalaista ruuantuotantoa ei ole varaa riskeerata. Maaseutuvirastossa on korkea aika herätä todellisuuteen. Tietotekniikan ongelmiin ei voida vedota, kun on kyse toimeentulosta ja ruuantuotannon tulevaisuudesta.

Maaseutuviraston on ratkaistava ongelmansa ensi tilassa. Sen jälkeen ongelmaa on tarkasteltava Euroopan tasolla.

Maataloustukipolitiikka on jälleen kerran osoittanut toimimattomuutensa. Järjestelmä on raskas, byrokraattinen ja jopa mielivaltainen.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kolumni on julkaistu 12.3.2016 Etelä-Suomen Median lehdissä.