1
marras
2016

Yhteistyöllä Suomen asioita ajetaan

Tämän Lapuan Sanomien kolumnini välityksellä on hyvä vastata kysymyksiin, joita saan lapualaisilta ja muilta suomalaisilta. Minulle saa myös lähettää kysymyksiä etenkin EU-asioihin liittyen ja pyrin niihin tällä sivulla vastaamaan.

Useimmiten, kun suomalaisia vierailee Brysselissä Euroopan parlamentissa, toistuvat samat kysymykset. Ehkä yleisin ja ensimmäinen kysymys on, tekevätkö suomalaiset mepit yhteistyötä. Tähän vastaus on yksiselitteisesti kyllä.

Euroopan parlamentissa on 13 suomalaista jäsentä. Me kaikki edustamme Suomea, mutta työskentelemme poliittisten suuntien mukaan järjestyneissä parlamenttiryhmissä. Vastaavasti eduskunnassa eri maakuntia edustavat kansanedustajat ryhmittyvät puolueisiin.

Kuten sanottu, yhteistyötä suomalaisten kesken kuitenkin tehdään tiiviisti. Itse asiassa suomalaisten europarlamentaarikkojen yhteistyötä voisi kehaista jopa esimerkilliseksi.

Kokoonnumme kerran kuukaudessa keskiviikkoaamuisin yhteiselle aamiaiselle Suomen komissaarin kanssa. Käytäntö on ollut voimissaan aivan Suomen EU-jäsenyyden alkuajoista asti. Tavan aloitti komissaari Erkki Liikanen ja sitä on jatkettu. Tällä hetkellä kokoonnumme siis komissaari Jyrki Kataisen kutsumina.

Olemme havainneet käytännön hyödylliseksi. Tieto kulkee näin meiltä mepeiltä komissiolle ja komissiosta meille. Pääsääntöisesti kaikki Suomen mepit ovat paikalla. Monen jäsenmaan mepit eivät voisi kuvitellakaan istuvansa saman aamiaispöydän ääreen.

Uskallan väittää, että meppien yhteistyö on parempaa kuin kansanedustajien yhteistyö missään vaalipiirissä. Parlamentissa ei ole oppositiota ja hallitusta, joka jakaisi joukot kahtia. Asiaperusteet ja mielipiteet määräävät kannan ja tieto kulkee meidän 13 mepin välillä.

Hyvä yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme kaikista asioista samaa mieltä. Kyllä meidän mielipiteemme vaihtelevat ja erilaiset poliittiset kannat näkyvät.

Suomen ja suomalaisten etujen valvominen yhdistää meitä, mutta niinä 12 vuotena, jotka olen työskennellyt Euroopan parlamentissa, ei esillä ole ollut yhtään asiaa, joka koskisi pelkästään Suomea. Vastaavasti en muista eduskunta-ajoilta yhtään asiaa, joka olisi koskenut pelkästään Lapuaa. Kuten eduskunnassa niin EU:ssakin on katsottava kokonaisuutta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Lapuan Sanomissa 1.11.2016