24
huhti
2013

Yhteinen asevientivalvonta rakenteilla

Käsittelimme eilen ulkoasiainvaliokunnassa raporttia EU:n yhteisestä asevientivalvonnasta. Ajoin yhteisten sääntöjen parempaa noudattamista sekä läpinäkyvyyttä asekauppaan.

Kompromissineuvotteluissa pääsimme ryhmien välillä kaikkia tyydyttävän ratkaisuun.Tästä huolimatta konservatiivien ryhmä äänesti raportin keskeiset kohdat eilen kumoon.

EU:lla on jo voimassa oleva kanta aseiden viemisestä kolmansiin maihin. Tällä raportilla pyrittiin lisäämään asekaupan avoimuutta. Suuria muutoksia ei voimassa olevaan asevientikantaan esitetty.

Ihmettelen mikä käänsi konservatiivien päät? Ovatko konservatiivit paremman yhteisen asevientivalvonnan kannalla?