10
huhti
2013

Veroparatiisit kuriin

Veropakoilu on yksi merkittävä syy EU:n talouskriisiin. Mikäli verot olisi jäsenmaissa maksettu, valtioiden budjetit olisivat tällä hetkellä tasapainossa.

Pelkästään EU-maiden harmaan talouden suuruudeksi Euroopan komissio on arvioinut 1000 miljardia euroa. Tämän päälle tulevat vielä veroparatiiseihin kätketyt varat.

Viime viikolla paljastui yksi kaikkien aikojen suurimmista tietovuodoista veroparatiiseissa varojaan pitävistä yrityksistä. Se koskee yli 120 000:ta yritystä ja 130 000:ta ihmistä. Mukana on myös suomalaisia yrityksiä.

EU:lla ei ole ollut tähän mennessä todellista tahtoa puuttua veroparatiiseihin liittyvään veropakoiluun. Toivon, että uuden paljastuksen myötä asian vakavuuteen vihdoin herätään.

Kyproksen tukipaketin kohdalla EU-maat olivat valmiita rikkomaan yhdessä sovittuja sääntöjä alle 100 000 euron talletussuojasta. Onneksi hanke kaatui.

Mutta jos näin merkittävästi asiasta on mahdollista löytää sopu yhdessä yössä EU-maiden, IMF:n, komission ja euroryhmän kesken, niin miksi ei sitten veroparatiiseihin liittyvästä veropakoilusta?

Kysymys on poliittisesta tahdosta ja sitä ei ole löytynyt.

Tällä hetkellä viranomaiset saavat tietoja veroparatiiseista ainoastaan erikseen pyytämällä, jos on erityinen syy epäillä rikosta. Tämä ei riitä.

Automaattiseen tietojenvaihtoon on siirryttävä niin pian kuin mahdollista. On hyvä, että asiassa on viimeinkin viime päivinä edistytty.

EU:n on oltava veropakoiluasiassa aktiivinen niin G8- kuin G20-maidenkin kokouksissa. Ilman kansainvälistä yhteistyötä veropakoilun kitkeminen ei ole mahdollista.

Tarvitaan tiukempaa ja avoimempaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi EU-maissa toimivien tytäryhtiöiden korkovähennykset veroparatiiseilla majaansa pitäviin emoyhtiöihin on kiellettävä kokonaan.

Koko verotusketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Poikkeuksista on päästävä eroon.

Veropakoiluun puuttuminen on ennen kaikkea tahdon asia. Nyt viimein sitä on löydyttävä EU:lta.

Anneli Jäätteenmäki