26
huhti
2016

Uusiutuvan energian tilannekatsaus

Äänestimme tänään ympäristövaliokunnassa kannastamme uusiutuvan energian käytön tilannekatsaukseen. Alalla tapahtuu valtavasti. Pariisin ympäristösopimus on nyt allekirjoitettu. Se ja EU:n aiemmin sopimat velvoitteet tulevat lisäämään uusiutuvan energian käyttöä monessa eri muodossa.

Valiokuntakäsittelyssä pidimme pohjoismaisten kollegoideni esillä kestävän metsänhoidon periaatteita. Korostan sitä, että bioenergian käytön tulee perustua tutkimustietoon, jonka on oltava kaikkien osapuolten todennettavissa.

Bioenergian käytössä EU:n tavoitteena on siirtyä nykyistä parempaan politiikkaan. Siinä biomassojen kestävyyskriteerit on määritelty selkeästi ja kokonaisuus toimii kasvihuonepäästöjä vähentäen ilman suuria haittavaikutuksia muille EU-tavoitteille.  Haasteena on sovittaa monet ristikkäiset paineet yhteen siten, että kaikki yksityiskohdat tai ainakin suuret linjat menevät samaan suuntaan.

Suomen osalta tämä tarkoittaa tarkkaa seurantaa erityisesti kiinteiden biomassojen osalta. Komissiolla on parhaillaan käynnissä julkinen kuuleminen bioenergian kestävyydestä. Se sulkeutuu 10.5.2016.

Odottelen mielenkiinnolla sidosryhmien näkemyksiä. Julkinen kuuleminen on hyvä tapa saada ne kootusti nähtäville.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies
Ympäristövaliokunnan jäsen