12
syys
2016

Työ terveen ilman puolesta jatkuu

Jos hengitysilma pistää keuhkoissa, jotain on mennyt pahasti pieleen. Puhtaan ja terveellisen ympäristön merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Volkswagen-konsernin päästömittaushuijaus antoi merkittävää lisäpontta ilmanlaatukeskustelulle. Kun erilaiset päästölähteet ja niiden vaikutus ilmanlaadulle tiedetään nykyisin hyvin tarkkaan, on pakko kysyä, että olimmeko hiljaisesti hyväksyneet huonon ilmanlaadun?

Valvonta petti, mutta pelkkä sormen heiluttelu ei paranna tilannetta.

On ironista, että EU-päätöksenteon keskus Bryssel on ilmanlaadultaan Euroopan heikoimpia kaupunkeja. Aivan Euroopan parlamentin kulmalla olevan ja  ilmanlaadultaan Belgian huonoimmaksi mainitun kadun saasteongelma ratkaistiin ottamalla raja-arvot moninkertaisesti ylittänyt mittausasema pois käytöstä.

Parlamentti perusti keväällä erityisen tutkintavaliokunnan tarkastelemaan, mitä Volkswagen-skandaalissa oikein tapahtui. Valiokunta selvittää, kuulee ja analysoi, mutta sen toimivalta ei riitä suureen muutokseen.

Teollisuuden ilmanlaatua heikentävät päästöt on saatu viime vuosina hyvin kuriin. Laivaliikenteen rikkipäästöjä on rajoitettu. Raskas liikenne kulkee ureapuhdistettuina melko puhtaasti. Merkittävä työsarka on henkilöautojen moottoreissa. Lupaukset päästövähennyksistä eivät ole pitäneet, eikä autokanta uusiudu nappia painamalla.

Virheistä pitää oppia. Päästömittaukset on yhtenäistettävä, sääntöjen kiertäminen on sanktioitava nykyistä tiukemmin ja verotusta on suunnattava pois dieselautojen tukemisesta.  Samalla katsetta on suunnattava rohkeammin tulevaisuuteen. Polttomoottori ei ole inhimillisen kehityksen viimeinen vaihe.

Parlamentti keskustelee huomenna tiistaina tutkintavaliokunnan väliraportista. Viime joulukuussa asetetun valiokunnan työ jatkuu.            

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies