1
loka
2010

Turkki matkalla kohti Eurooppaa

EPC (European Policy Center) järjesti 29.9.2010 Turkki-aiheisen tilaisuuden, jossa kuultavana oli Turkin EU-jäsenyysneuvottelija Egemen Bagis. Osallistuin tilaisuuteen kuuntelijana ja vieraana.

Tilaisuudessa käsiteltiin Turkin kansanäänestystä perustuslakiin tehtävistä muutoksista, Turkin kehitystä ja hitaasti eteneviä EU-jäsenyysneuvotteluja.

Bagisin mukaan Turkki on EU-neuvotteluiden hitaudesta huolimatta ottanut kansanäänestyksen myötä tärkeän askeleen kohti Eurooppaa. Hän muistutti päivämäärän 12.9 historiallisuudesta. 12.9.1963 Turkki allekirjoitti Ankara-protokollan. 12.9.1982 taas elettiin vaikeampia aikoja, kun armeija teki vallankumouksen maassa. Bagis sanoi tunteellisesti, että Turkin kansa teki 12.9.2010 valinnan eurooppalaisen tulevaisuuden ja vallankumousten värittämän menneisyyden välillä. Eurooppa voitti.

Suurin osa perustuslain muutoksista on hyviä ja tuovat Turkin lähemmäksi eurooppalaisia standardeja. Kriitikot ovat kuitenkin sanoneet, että tuomioistuimia ja erityisesti nimityksiä koskevat muutokset vaarantavat tuomioistuinten riippumattomuuden.

Bagisin mukaan Turkissa on tapahtumassa käsin kosketeltava muutos ihmisten tavassa suhtautua erilaisuuteen. Suvaitsevaisuus uskontoja kohtaan kasvaa. Turkkilaisten ”mentaliteetti” muuttuu. Myös valtiovalta vaikuttaa mentaliteetin muutoksen eliminoimalla lasten oppikirjoista kohdat, joissa tuodaan esiin diskriminoivia näkökantoja. Bagis kehotti EU:n jäsenvaltioita samaan.

Lisäksi Bagis kertoi Romani-vähemmistön aseman paranemisesta Turkissa. Pääministeri on julkisesti pyytänyt Romaneilta anteeksi, ettei heidän ongelmiaan ole huomioitu tarpeeksi laajalla skaalalla turkkilaisessa yhteiskunnassa. Bagisin mukaan jatkossa Romanien erityistarpeet huomioidaan ja asuntoja sekä kouluja rakennetaan. Joulukuussa Turkki järjestää workshopin Romani-vähemmistöjen aseman kehittämisestä. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Bagis kertoi, että seuraavat parlamenttivaalit on tarkoitus järjestää yhdeksän kuukauden sisällä. Jatkossa vaaleissa saa kampanjoida turkin lisäksi myös muilla kielillä.

Bagis toi jälleen kerran esiin sen, ettei Turkki voi hyväksyä ”double standard” -politiikkaa EU:n suunnalta. Hän kertoi, että Turkin talouden kasvu ja kehitys ovat korkeammalla tasolla kuin joillakin EU:n jäsenmailla (Economistin mukaan Turkin talous kasvaa kuluvana vuonna 6,3%). Bagis sanoi, että EU:n kannattaa ottaa dynaaminen, hyvin koulutettu ja nuori Turkki jäsenekseen: Eurooppa vanhentuu, mutta Turkki ei.

Bagis peräänkuulutti enemmän yhteistyötä terrorismin vastaisessa toiminnassa. Hänen mukaansa EU:n tuki terrorismin torjunnassa ei ole tarpeeksi vahvaa. Hän ei kuitenkaan tarkentanut missä kohdin yhteistyötä pitäisi vahvistaa.

Yksi suurimmista huolenaiheista Turkille on, etteivät turkkilaiset saa matkustaa ilman viisumia EU:n alueella. Lisäksi Turkki haluaa olla edustettuna EU:n huippukokouksissa.

Bagisin sanoi, että Turkki tunnustaa ongelmansa ja on sitoutunut niiden ratkaisemiseen. Hänen mukaansa Turkki on ”tiellä kohti täydellisyyttä”.