28
tammi
2013

Terveyteen kannattaa sijoittaa

Terveyteen sijoittaminen on kannattava investointi. Silti talouskriisin kourissa kaikkialla etsitään kuumeisesti säästöjä. Terveyssektoriin kohdistuukin säästöpaineita usealta taholta.

Huoltosuhde on vino. Suuret ikäluokat eläköityvät ja väestö vanhenee. Terveydenhuoltoa tarvitsee yhä suurempi joukko.

Kaikkien EU-maiden on pakko leikata kustannuksia. Miten perustella investoinnit terveyteen tässä tilanteessa?

Ensinnäkin, sosiaali- ja terveyssektori on suuri työllistäjä. Sillä työskentelee noin kymmenen prosenttia EU:n työvoimasta. Terveet työntekijät ovat tuottavia ja pysyvät työssä pidempään. Lisäksi terveydenhuollon tutkimus ja kehitys on merkittävä innovaatioiden lähde. Euroopalla ei ole varaa olla sijoittamatta terveyteen.

Kustannusten sijaan pitäisi arvioida kokonaisvaltaisesti terveiden ja työkykyisten kansalaisten panos Euroopan talouteen. Meillä ei ole varaa säästää sairauksien hoidossa. Taloudellisesti kannattavampaa on ennaltaehkäistä sairauksia ja hoitaa niitä ennemmin kuin myöhemmin. Mitä pidemmälle sairauksien hoitoa lykätään, sitä kalliimmaksi se käy.

Mutta mistä saadaan rahat?

Aina voidaan tehostaa toimintoja. Sähköiset palvelut ja ratkaisut sekä terveydenhuollon järjestelmien yhteensovittaminen ovat käynnissä. Haastavissa tilanteissa piilee usein myös uusia mahdollisuuksia. Terveyssektorilla tulisi pystyä katsomaan asioita rohkeasti ja uudesta näkökulmasta sekä löytämään ne omat angrybirdsit.

Kansalaisten halutaan ottavan entistä enemmän vastuuta omasta terveydestään. Moni hakee oma-aloitteisesti tietoa ja haluaa olla päättämässä omasta hoidostaan. Tiedämme kuitenkin, että kaikki tieto ei ole luotettavaa, eikä kaikkea voi hoitaa itsepalveluna tai verkossa.

Apteekeilla on tärkeä rooli selkeän, asiallisen lääketiedon antajana ja terveyden edistäjänä. Siinä missä lääkeyritykset ovat lähteneet kampanjoimaan terveydenedistämiseksi, voivat apteekit hyödyntää uusin tavoin laajan verkostonsa ja suoran asiakaskontaktin. Apteekkien tuki ja neuvonta tupakoinnin lopettamisessa on hyvä esimerkki kansanterveyden edistämisessä. Apteekin asiantuntemukseen luotetaan.

Terveyspolitiikka näkyy myös EU-agendalla. Komission tupakkadirektiiviehdotus ehti ulos ennen joululomia. Tupakka-askien varoituksista ja makujen kieltämisestä odotetaan kuumaa keskustelua niin Brysselissä kuin jäsenmaissa. Vuoden 2013 alussa parlamentti saa käsiteltäväkseen myös lääketutkimuksia sekä lääkehuollon laitteita ja -tarvikkeita koskevat ehdotukset sekä lääkkeiden hinnoittelua ja korvauksia koskevan avoimuusdirektiivin.

Komissio pyrkii vauhdittamaan lääketutkimuksia keventämällä niihin liittyvää byrokratiaa. Laitteiden ja tarvikkeiden valvontaa halutaan tehostaa ja yhtenäistää. Toisaalta potilasturvallisuus nousi rintaimplanttiskandaalin seurauksena ykkösprioriteetiksi. Avoimuusdirektiivillä taas halutaan lisätä lääkkeiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa ja nopeuttaa korvauspäätösten käsittelyaikoja. Siitä odotetaan keskustelua varsinkin jäsenmaiden kesken.

Uusi vuosi tuo aina uutta energiaa ja intoa. Silloin tehdään hyviä lupauksia. Terveydestä huolehtiminen on yksi niistä hyvistä, joka kannattaa pitää. Ihan sijoitusmielessä.

Julkaistu Apteekkari-lehdessä 23.1.2013