29
kesä
2016

Suomi ei tarvitse kansanäänestystä

En kannata Suomen eroa Euroopan unioista tai kansanäänestyksen järjestämistä Suomen EU-jäsenyydestä. Suomen ja EU:n on keskityttävä työllisyyden parantamiseen, veroparatiisien kitkemiseen sekä maahanmuuton ja ulkorajojen hallintaan.

Kansanäänestyksen järjestäminen johtaisi yhteiskunnalliseen epävakauteen. Britannian pääministeri Cameron on sen saanut kokea kantapään kautta.

Kansanäänestys ei ole gallup, jolla mitataan kansan mielipidettä tasaisin väliajoin. Kansanäänestystä on vedettävä valtiolliset johtopäätökset, joiden mukaan toimitaan. Suomi äänesti Euroopan unioniin liittymisen puolesta vuonna 1994.

Kansanäänestykseen ei voida lähteä ilman selvää tarvetta ja suunnitelmaa. Britannian päätös ei anna syytä kansanäänestyksen järjestämiselle Suomessa. Itsenäisen Suomen ei tarvitse kulkea Ison-Britannian perässä. Suomen ja suomalaisten kannalta on tärkeää, että EU uudistuu ja saa takaisin menettämäänsä luottamusta.

Suomessa kansanäänestystä ajavien olisi esitettävä ehdotus korvaavasta järjestelystä. Mikä olisi Suomen suhde Euroopan unioniin eron jälkeen? Suomi on pieni pohjoinen maa, jonka neuvotteluasemat unionin ulkopuolisena olisivat hyvin heikot. Kauppasuhteita ei luoda eri jäsenmaiden kanssa, vaan EU:n kanssa.

Eroava jäsen voi esittää toiveensa tulevan suhteen laadusta, mutta EU eli muut jäsenvaltiot päättävät mitä EU haluaa ja pitää mahdollisena. Siinä pöydässä yksinäisen Suomen ääni on valitettavan heiveröinen.

Tällä viikolla on käynyt selväksi, että Britannian EU-eron puolesta kampanjoineet ovat täysin hukassa. Mitään suunnitelmaa tulevaisuudesta ei ole. Aika näyttää millaiset sopimukset britit saavat aikaiseksi.

Norjaa käytetään usein onnistuneena esimerkkinä sisämarkkinoilla toimivasta valtiosta, joka ei ole EU:n jäsen. Norjan ETA-sopimuksen hinta on kansalaista kohden laskettuna yhtä suuri kuin Brittien nykyinen jäsenmaksu.

Norja noudattaa kaikkia sisämarkkinoiden säädöksiä ja useita muita EU:n lakeja pystymättä vaikuttamaan sisältöön. Onko itsenäisempää noudattaa EU:n säännöksiä ilman päätöksentekovaltaa kuin istua itse pöydässä päättämässä? Valtion ja kansakunnan suvereniteetin kannalta on järkevämpää istua päättävissä pöydissä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies