15
maalis
2013

Suomi biotalouden kärkeen

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki osallistui Ilmast’ Energiaa -seminaariin Porissa 15. maaliskuuta.

Puheenvuorossaan hän korosti Suomen mahdollisuuksia kiriä maailman kärkeenbiotalouden osaajana ja ratkaisujen tuottajana. Suomella on biotalouden osaamista, raaka-aineita ja yrityksillä investointihaluja.

Eräiden arvioiden mukaan vuonna 2040 yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta voi olla biotaloutta.

Suomi tarvitsee biotalousstrategian.

Suomen metsät antavat mahdollisuuden biotalouden kasvattamiseen. Nyt on pidettävä huoli, ettei EU:ssa ryhdytä rajoittamaan metsien käyttöä.

– Suomalainen teknologiaosaaminen tarjoaa mahdollisuudet ekoalueiden kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Vihreän teknologian markkinat ovat maailmanlaajuiset.

– Honkajoen Kirkkokallion tapaisista teollisuusalueista on otettava mallia myös muualla kuin Satakunnassa. Siellä yritysten välinen yhteistyö perustuu todelliseen energia- ja materiaalitehokkuuden hyödyntämiseen.

Ekoalueilla tarkoitetaan energiatehokkaita asuin- ja teollisuusalueita, jotka tuottavat tarvitsemansa energian itse.

Hidas kaavoitus ja monimutkainen lupakäytäntö ovat ekoalueiden ja tuulivoimarakentamisen jarruna.

Ekoalueilla hukkalämpö ja sivutuotteet uusiokäytetään. Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei tuota ilmaston kannalta haitallisia hiilidioksidipäästöjä.