6
syys
2013

Suomalaismepit: puuperäiset biopolttoaineet luovat kasvua

Euroopan parlamentin keskustaliberaalit jäsenet Anneli Jäätteenmäki, Riikka Pakarinen, Hannu Takkula ja Nils Torvalds ovat huolestuneita parlamentin käsittelyssä olevasta biopolttoainedirektiivistä eli niin kutsutusta ILUC-asiasta.

Euroopan komissio on esittänyt muutoksia biopolttoaineita koskevaan lainsäädäntöön ja käsittely on edennyt parlamentin käsiteltäväksi. Komission sinällään hyvä esitys on kuitenkin lähtenyt väärille urille parlamentin ympäristövaliokunnassa, joka on tiukentanut puuperäisten biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia.

Anneli Jäätteenmäki: ”Puuperäisiä biopolttoaineita on voitava käyttää.  Ne tarjoavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille.  Suomessa  on biopolttoaineiden osaamista  ja mahdollisuuksia uusiin investointeihin. Direktiivi hankaloittaa ja estää  puun käytön biopolttoaineena, jos metsänomistajan tai teollisuuden pitää hakkuuvaiheessa tietää, mihin tarkoitukseen kaadetun puun osat teollisuudessa päätyvät.”

Riikka Pakarinen on vastannut kyseisen lainsäädännön valmistelusta aluekehitysvaliokunnassa, jonka lausunto oli erinomainen suomalaisesta näkökulmasta. ”Aluekehitysvaliokunnan viesti oli selkeä: tulevaisuudessa on entistä enemmän panostettava kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Suomi on edelläkävijä näiden, erityisesti puupohjaisten biopolttoaineiden kehittämisessä. Biotalouden kehittäminen vaatii tekoja, ei vain sanoja. Öljyäkö täällä halutaan laittaa tankkiin vaikka puhtaampia muotojakin olisi?” Pakarinen lataa.

Hannu Takkula oli tyytyväinen parlamentin teollisuusvaliokunnan kantaan asiassa: ”Teimme teollisuusvaliokunnassa kestävään kehitykseen perustuvia päätöksiä, mutta valitettavasti parlamentin ympäristövaliokunnan kannat eivät ole tästä maailmasta. Toisen sukupolven biopolttoaineet luovat uusia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkojakin.  Suomen kannalta on erityisen tärkeää, että pääsemme asiassa järkevään lopputulokseen”.

Nils Torvaldsin mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli biotaloudessa. ”Järkeä on lupaa käyttää, tässäkin asiassa. Uusiutuvista lähteistä tuotettu energia perustuu aika monessa tapauksessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. On ehdottoman tärkeää, että me tuemme näitä paikallisia ja alueellisia yrityksiä ja suuntaamme voimamme innovaatioiden edistämiseen. Ympäristövaliokunnan käsittelijä ei ole ilmeisesti metsää nähnytkään. Ei ainakaan puista”, Torvalds sanoo.

Koko lainsäädännön tavoitteena on vähentää biopolttoaineiden negatiivisia ilmastovaikutuksia ja löytää ratkaisuja ruoka vs. polttoaine -keskusteluun. Kasvanut biopolttoaineiden tuotanto esimerkiksi öljykasveista ja maissista on vaikuttanut paljon maailman ruokamarkkinoihin. Ratkaisuja etsitään toisen sukupolven biopolttoaineista, jotka on valmistettu mm. hakkuutähteistä, jätteistä, ja ruuaksi kelpaamattomista raaka-aineista.

Parlamentti äänestää biopolttoainedirektiivistä Strasbourgin täysistunnossa 11. syyskuuta 2013.