11
joulu
2016

Suomalainen metsänhoito EU:n huippuluokkaa

Varapuhemies Mauri Pekkarinen kirjoitti (Ilkka 6.12.2016) osuvasti EU-komission maankäytön muutoksen esityksestä. Siihen sisältyy maankäyttö- ja metsäsektorin päästöjen sekä nielujen laskentamalli, joka Pekkarisen kuvaamalla tavalla kohtelee Suomea epäreilusti.

Esityksessä on unohdettu suomalaiset kestävän metsänhoidon periaatteet. Suomalainen metsätalous on kestävää. Suomessa talousmetsiä on hoidettu jo pitkään siten, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan niiden tuottamasta hyvinvoinnista. Suomessa metsää kasvaa yhä enemmän kuin hakataan.

Brysselissä mielikuvat istuvat hyvin tiukassa. Koko meppiurani ajan olen joutunut toistamaan perusasioita suomalaisesta metsästä.

Suomen pinta-alasta melkein 72 prosenttia on metsää. Meillä on metsälaki, joka velvoittaa uudistamaan ja ottamaan metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa ja jokamiehenoikeudet.

Olemme inventoineet metsämme luotettavasti kohta sadan vuoden ajan. Teemme metsänhoitosuunnitelmat kauas tulevaisuuteen. Suojelemme ja sertifioimme metsiämme.

Metsäsektorimme on maailman huippuluokkaa.

Nämä keskustelut on jaksettava käydä aina uudestaan.

Suomi on sitoutunut muiden maailman maiden tavoin hillitsemään ilmastonmuutosta ja vähentämään päästöjään. Metsät ovat merkittävin osa kansallisvarallisuuttamme ja vastuumme on sen mukainen.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Ilkka-lehden mielipidepalstalla 11.12.2016